Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71498

Hankkeen nimi: peltiprofiloinnin uudet koneet, classic-profiilikone, listaprofiilikone, koneiden oheislaitteet tilauksesta tuotantoon ja toimitukseen atk-järjestelmän räätälöinti esittelyvaunu profiilituotteille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PELTISEPÄNLIIKE H. PEURA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1068659-5

Jakeluosoite: Työpajantie 4

Puhelinnumero: +358 400398351

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.sheikki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peura Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä/omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.peura(at)sheikki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400398351

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

peltiprofiloinnin uudet koneet, classic-profiilikone, listaprofiilikone, koneiden oheislaitteet tilauksesta tuotantoon ja toimitukseen atk-järjestelmän räätälöinti esittelyvaunu profiilituotteille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Työpajantie 4

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
työ soveltuu molemmille sukupuolille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
työ soveltuu molemmille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
työ soveltuu molemmille sukupuolille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Peltikatto on pitkäikäinen ja kierrätettävyys 100 %
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
kestävä ja kierrätettävä materiaali, säästää luonnonvaroja
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
pelti 100 %:sti kierrätettävää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
hyvä ja materiaaleiltaan kestävä materiaali parantaa elinympäristöä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti, Te-keskuksen tuki on ollut erittäin tärkeä hankkeen toteutumisessa. Hanke on auttanut yritystä pysymään kilpailukykyisenä kovassa markkina- tilanteessa,