Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71530

Hankkeen nimi: Tuotannon ja tuotteiden kehittäminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.6.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KORSU OVET OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2383187-8

Jakeluosoite: OLLINKALLIONTIE 10

Puhelinnumero: +358407144620

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: RAAHE

WWW-osoite: www.korsuovet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keski-Korsu Pertti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pertti.keskikorsu(at)korsu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500683416

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen tuotantoprosessia kehitetään virtaviivaisempaan suuntaan. Hankkeessa tehdään tuotekehitystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 103 020

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 973

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 103 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 973

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Raahe

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ollinkalliontie 10

Postinumero: 92100

Postitoimipaikka: RAAHE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ja yrityksen toiminta ovat sukupuolineutraaleja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke ja yrityksen toiminta ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ja yrityksen toiminta ovat sukupuolineutraaleja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Tuotannon tehostuminen parantaa materiaalitehokkuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Mahdollistaa vesiliukoisten maalien käyttöönoton tuotannossa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
Mahdollistaa vesiliukoisten maalien käyttöönoton tuotannossa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Tuotannon tehostuminen parantaa materiaalitehokkuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Turvaa paikallisia työpaikkoja ja tuotannon säilyttämistä alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Laajentaa yrityksen tuotevalikoimaa ja henkilökunnan osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Työturvallisuus ja ergonomia paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 1 0
Parantaa tuotteiden ympäristöystävällisyyttä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Korsu Ovet Oy on toteuttanut yrityksen kehittämishankkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuella. Hanke on parantanut tuotteiden ja toiminnan laatua sekä palvelutasoa ja kasvattanut myyntiä.