Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71542

Hankkeen nimi: Konekannan modernisointi ja uuden teknologian käyttöönotto.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.10.2015 ja päättyy 15.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SORVAAMO KIVI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0858409-8

Jakeluosoite: Haapakorventie 4

Puhelinnumero: +358 504345640

Postinumero: 44200

Postitoimipaikka: SUOLAHTI

WWW-osoite: www.sorvaamokivi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saastamoinen Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.saastamoinen(at)sorvaamokivi.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504345640

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on avustuksen mahdollistamana hankkia uuden teknologian cnc-sorvi ja siihen sopiva tangonsyöttölaite. Sorvi vahvistaisi ja monipuolistaisi konekantaamme juuri sen kaltaisissa tuotteissa, joissa on merkittävä kasvumahdollisuus. Tarkoitus on etsiä sopiva sorvi varusteineen ja ottaa se tilauksen jälkeen käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Uskomme että investoinin myötä liikevaihtomme tulee kasvamaan ja pystymme jatkossakin tarjoamaan työtä vähintään nyt olemassa olevalle henkilöstölle. Investoinnin jälkeen tulemme kuluvan tilikauden aikana palkkaamaan vähintään yhden työntekijän lisää, mahdollisesti kaksikin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Äänekosken

Kunnat: Äänekoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Haapakorventie 4

Postinumero: 44200

Postitoimipaikka: SUOLAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella ei itsessään ole vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon. Konetta pystyy yhtä sujuvasti käyttämään niin miehet kuin naisetkin. Hankittava sorvi vähentäisi kuitenkin kiirettä ja paineita meidän jälkikäsittelystä, jota tällä hetkellä hoitaa pääasiassa yksi nainen. Työ siis monipuolistuisi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ei käytännössä vaikuta hankittavan koneen valintaan millään tavoin. Mahdollisesti palkattava uusi työntekijä voi olla mies tai nainen. Kokemus ja ammattitaito ratkaisee.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta meillä on ollut aiemmin myös naisia koneistustöissä ja tulee olemaan myös jatkossa, mikäli päteviä hakijoita ilmaantuu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Vähentää sähkönkäyttöä per tuotettu yksikkö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 1
Tavoiteena myös lisähenkilöstön palkkaaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Investoinnin parantavat työntekijöiden hyvinvointia, koska antavat turvaa toiminnan jatkuvuudelle ja kehittymiselle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
Energiatehokkuus paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-