Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71544

Hankkeen nimi: Medics24 -kasvuhanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.10.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LOOKINNO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2553791-2

Jakeluosoite: Koskenharjuntie 8

Puhelinnumero: +358 50 585 2866

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.medics24.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nyman Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.nyman(at)medics24.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 585 2866

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lookinno Oy hakee kasvua liiketoiminnalleen niin kotimaassa kuin valituissa kohdemaissa lähitulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja vauhdittaa kasvua kehitetyllä Medics24 online-lääkäripalvelulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 118 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 355

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 118 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 355

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koskenharjuntie 8

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 25, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Terveydenhoitoala on naisvaltainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Terveydenhoitoalalla etäpalveluiden käyttöönotto vähentää matkustamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 10
Terveydenhoitoalalla etäpalveluiden käyttöönotto vähentää matkustamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 10
Terveydenhoitoalalla etäpalveluiden käyttöönotto vähentää matkustamista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Terveydenhoitoalalla etäpalveluiden käyttöönotto vähentää matkustamista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 10
Terveydenhoitoalalla etäpalveluiden käyttöönotto vähentää matkustamista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 9
Terveydenhoitoalalla etäpalveluiden käyttöönotto vähentää matkustamista ja mm. paperin käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Medics24 - teknologiaratkaisu säästää mm. käytettävää internetkaistaa ja matkustamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Etäterveydenhuolto kehittää työntuottavuutta vähentämällä sairaspoissaoloja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 8
Terveydenhoitoalalla etäpalveluiden käyttöönotto vähentää matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Medics24 palvelu helpottaa yhteydenottoa hyvinvoinnin ja terveydenhoidon palveluihin.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Medics24 palvelun avulla terveydenhoitoalan erikoisosaajat ovat kenen tahansa saavutettavissa. Palvelu demokratisoi terveydenhoitopalvelujen saatavuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Medics24 palvelun avulla terveydenhoitoalan erikoisosaajat ovat kenen tahansa saavutettavissa. Palvelu demokratisoi terveydenhoitopalvelujen saatavuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-