Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71553

Hankkeen nimi: SantaPark Arctic World II

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.11.2015 ja päättyy 30.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SANTAPARK OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1095079-8

Jakeluosoite: Luolakuja 1

Puhelinnumero: +358 0505176982

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

WWW-osoite: www.santapark.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ikäheimo-Länkinen Katja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elämysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja(at)santapark.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3580505176982

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elämyksellinen sekä maisemaan-ja ympäristöön sopiva ekologinen majoituskonsepti joka tarjoaa vierailijalle luontokokemuksen suoraan omasta majoitusyksiköstään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 997 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 997 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 997 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 997 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Luolakuja 1

Postinumero: 96930

Postitoimipaikka: NAPAPIIRI ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20.00, joihin työllistyvät naiset 15.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tämä toteutuu jo nykymuodossa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tämä toteutuu jo nykymuodossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toteutuu jokapäiväisessä liiketoiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

SantaPark Arctic World II hankkeessa on keskittynyt luomaan uniikkia ja korkealaatuista majoitusta Napapiirille kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Arctic TreeHouse Hotel tarjoaa upeita elämyksia arktisen luonnon keskellä.