Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71570

Hankkeen nimi: Rakennelujuus ja passiivienerginen aihio

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KURIKKA TIMBER OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0460713-3

Jakeluosoite: Kaura-ahontie 3

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 44200

Postitoimipaikka: SUOLAHTI

WWW-osoite: www.kurikkatimber.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: kurikka jaakko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaakko.kurikka(at)kurikkatimber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400429559

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi tuote: Rakenteisiin upotettava ikkuna. Uusi ikkunatyyppi kehitetty yhteistyössä VKR group:in (tanska) kanssa. Ikkunat osaksi kantavaa rakennetta. Mahdollistaa ikkunoiden uudenlaisen sijoittelun rakenteisiin. Esim. Koko seinän ja talon nurkan kattavat ikkunat, palkkirakenteisiin upotettavat ikkunat, murtosuojatut sekä panssarilasiikkunat. Kurikka timberin osuus hankkeessa on puuaihioden rakenteellisen lujuuden varmistaminen sekä tuottaminen uudenlaisella prosessilla. Liikevaihtopotentiaali +10meur Investointi 3.4 vuotta Yhteensä n. 5 meur puolet rakennuksia ja puolet koneita. Osassa käytetään vanhoja jotka kunnostetaan konepajalla. Työpaikkoja ~20kpl

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 380 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 380 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Äänekosken

Kunnat: Äänekoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: kaura-ahontie 3

Postinumero: 44200

Postitoimipaikka: SUOLAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
liiketoiminnan kasvattaminen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
liiketoiminnan kasvattaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-