Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71574

Hankkeen nimi: Etelä-Savon ELY-keskuksen tekninen tuki 2016-2018

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Jääkärinkatu 14, PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: OLLILA TIMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rahoituspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 695

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään rakennerahasto-ohjelman rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin
matkakustannuksiin, ostopalveluihin, viestintään sekä muihin kuluihin. Teknisen tuen avulla ohjelman hallinnointia ja toteutusta pyritään toteuttamaan vaikuttavasti ja tehokkaasti ja edistämään asiakkaiden kanssa toteutettavaa vuorovaikutusta.

Hankkeen toteutusta jatkettu 2020 vuoden loppuun TEM ohjeistuksen mukaisesti.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 976 017

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 856 268

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 307 431

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 856 268