Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71574

Hankkeen nimi: Etelä-Savon ELY-keskuksen tekninen tuki 2016-2018

Toimintalinja: 6. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Jääkärinkatu 14, PL 164

Puhelinnumero: 029 502 4000

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: OLLILA TIMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rahoituspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 695

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknistä tukea käytetään rakennerahasto-ohjelman rahoitus- ja maksatustehtävien henkilöstökuluihin, näiden tehtävien hoitamiseen liittyviin
matkakustannuksiin, ostopalveluihin, viestintään sekä muihin kuluihin. Teknisen tuen avulla ohjelman hallinnointia ja toteutusta pyritään toteuttamaan vaikuttavasti ja tehokkaasti ja edistämään asiakkaiden kanssa toteutettavaa vuorovaikutusta.

Hankkeen toteutusta jatkettu 2023 elokuun loppuun, jotta pystytään hoitamaan myös elvytyspakettiin liittyvät tehtävät. Teknisen tuen lisäys huomioitu. Henkilöresursseja tullut lisää ja rahoitusta REACTEU elpymispaketista lisätty tekniseen tukeen.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 9 760 064

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 760 064

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 9 760 064

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 760 064