Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71575

Hankkeen nimi: Sormijatkoslinjaston hankkiminen sekä pihan alfaltointi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAHDEN RAKENNUSTARVIKE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2460373-8

Jakeluosoite: Ahjokatu 1

Puhelinnumero: +358405476319

Postinumero: 15800

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.lahdenrakennustarvike.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Villanen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Myyntipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.villanen(at)lahdenrakennustarvike.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405476319

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella tehostetaan yrityksen tuotantoa sekä varmistetaan tuotteiden laatu. Ennen kaikkea kyseessä on höyläämön kannattavaksi saaminen, sormijatkoslinjaston avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 543

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 543

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon

Kunnat: Tuusniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepäntie 3

Postinumero: 71200

Postitoimipaikka: TUUSNIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysissä on kartoitettu molempien sukupuolten työllistymistä uusiin työpaikkoihin. Toimintaympäristön analyysiä on tehty itse. Perinteisesti toimialan työpaikat ovat olleet miestyöpaikkoja, mutta tehtävät soveltuvat myös naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa tasa-arvon näkökulmasta. Valitut toimintamallit edistävät naisten työllistymistä. Työtehtävät rakennetaan siten, että ne sopivat molemmille sukupuolille. Mm. sormijatkoslinjatyöskentely vaatii näppäryyttä ja on kevyttä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on investointihanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Puun käytön ja jalostusarvon lisääminen paikallisella tasolla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Uusiutuvan luonnonvaran käyttö vähentää ilmastonmuutoksen riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Edistää luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Kasvihuonekaasut vähenevät, kun puuta käytetään enemmän ja sitä jalostetaan pidemmälle paikalla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Materiaalien kierrätys tehostuu, kun hukkapuuta voidaan käyttää sormijatkoslinjan tuotannossa. Tuotteiden jalostusarvo kasvaa pintakäsittelylinjaston ansiosta. Jätteet hyödynnetään joko lämmöntuotannossa tai pelletöinnissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Tuotannossa käytetään uusiutuvaa luonnonvaraa puuta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke monipuolistaa yrityksen tuotteita ja lisää työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Tuotteiden kuljettaminen vähenee, kun niitä pystytään jalostamaan pidemmälle paikan päällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sormijatkoslinjaston rakentaminen. Mahdollistaa Tuusniemen höyläämön jatkuvuuden.