Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71581

Hankkeen nimi: Painosorvikoneen investointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAARIJÄRVEN PÄÄTYTUOTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0720589-3

Jakeluosoite: Sara-ahontie 5

Puhelinnumero: +358 503108530

Postinumero: 43100

Postitoimipaikka: SAARIJÄRVI

WWW-osoite: www.paatytuote.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Roos Asko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuotantopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: asko.roos(at)paatytuote.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 0503108534

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on säilyttää säiliönpäätyjen valmistajana joustava, laadukas ja osaava -toiminta myös tulevaisuudessa. Nykyisillä laitteilla on vaikea säilyttää nykyinen tuotantotaso ja siten taata vakaa liiketoiminta, sekä säilyttää työpaikat. Yrityksen kannalta tärkeimpiä tavoitteita tulevaisuutta nähden on laadunparantaminen ja sitä kautta uusien asiakkuuksien saaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 138 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 866

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 133 866

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Saarijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sara-ahontie 5

Postinumero: 43100

Postitoimipaikka: SAARIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole päätavoite
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole päätavoite
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Olemme investoineet uuteen valmistuteknologiaan, jonka avulla voimme tarjota asiakkaillemme kuperat metallituotteet, kuten säiliön päädyt entistä kustannustehokkaammin ja laadukkaammin, kaikille asiakassegmenteille. Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan laadukkaat, kotimaiset tuotteet kilpailukykyiseen hintaan. Lisätietoja: www.paatytuote.com / Anni Kinnunen puh. 050 3108530