Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71582

Hankkeen nimi: Relining Group: n jälleenmyyntiverkoston laajentaminen Euroopassa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RELINING GROUP INTERNATIONAL OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2687886-6

Jakeluosoite: Läntinen Pitkäkatu 21 - 23 C

Puhelinnumero: +358 40 635 0200

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: relininggroup.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pietilä Katariina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: -

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.pietila(at)relininggroup.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 635 0200

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Relining Group pyrkii ELY-keskuksen rahoituksen avulla saavuttavansa laajemman kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston sekä kasvattaman tuoteportfoliotaan. Uudet toivotut jälleenmyyntialueet ovat Ranska, Iso-Britannia, Unkari, Tshekki, Slovakia ja Puola. Uusien jälleenmyyntialuiden uskotaan tuovan varovaisella arviolla kolmessa vuodessa 3,8 milj. ¿ kasvun ja tuovan vähintään 2 uutta työpaikkaa. Jälleenmyyntiverkoston luominen rakennetaan messutapahtumia apuna käyttäen sekä järjestämällä henkilökohtaisia tapaamisia sekä esittelykierroksia kiinnostuneille jälleenmyyjille. Tuoteportfolioita kasvatetaan tuomalla markkinoille uusi ElastoTec-Medium ruiskuvalupumppu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 158

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 158

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Läntinen Pitkäkatu 21 - 23 C

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty, ei mielestämmme Suomessa relevanttia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme tietoisia siitä, että viemärisaneerausala voimakkaasti Suomessa miesvaltaista, kansainvälisesti lähes 100% miesvaltaista. Palkkaamme 3/2016 uuden työntekijän tuotannon esimieheksi, Juli Vesman.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, ei Suomessa mielestämme relevanttia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Modernit viemärisaneeraustarvikkeet mahdollistavat viemärisaneeraukset rakenteita rikkomatta. Tällöin ei synny purkujätettä eikä kylpyhuonetta/keittiötä tarvitese uudelleenkalustaa, jolloin säästyy huomattava määrä jätettä/materiaaleja. Kts. lisää liitteenä olevasta hankesuunnitelmasta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hyvinvointi: Asukkaiden ei tarvitse muuttaa pois kotoa viemärisaneerauksen ajaksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 10
Museoviraston suojelemat kohteet, joita ei saa purkaa/ joiden osia ei saa purkaa on mahdollista tehdä ruiskuvalumenetelmämme avulla.
Ympäristöosaaminen 0 8
Teknologian/tietotaidon levittäminen kohdemaihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Itä- Eurooppa: Odotimme, että törmäisimme alueella ongelmaan, jossa Venäjän tavoin asunnonomistajat eivät olisi niin kiinnostuneita viemäreistä, jotka eivät ole ns. näkyvä ongelma, ennen kuin vesivahinko tai muu ilmaantuu. Tämä ei kuitenkaan ollut suurin este tuotteiden kiinnostavuudelle, vaan se, että työkustannukset eivät ole viemäriremonteissa pääosassa. Tarjoamassamme mallissa kustannussäästön tuovat juuri työkustannukset, sillä ruiskuvalussa ei tarvitse aukaista lattiaa ja vaihtaa asunnon sisäisä viemäriputkia, vaan viemäriputket voidaan ruiskuvalaa viemäriputken sisältä käsin. Näin ollen Itä- Euroopassa kannattaa vaihtaa putket pinnoittamisen sijaan. Puola: Jälleenmyyjä löytynyt, myynti aloitettu. Laitteen hintaa jouduttu laskemaan 14%, laite liian kallis markkinoille. Tehdään muutaman vuoden testijakso, jossa seurataan markkinatilannetta. Panostetaan alueeseen vain minimi testijakson aikana markkinoinnillisesti tai teknisen konsultoinnin muodossa. Ukraina: Markkinoille laite on liian kallis, tutustuimme alueen hintatasoon ja muutamaan paikalliseen toimijaan. Ei riittävää kiinnostusta, keskitytään helpompiin entryihin. Tshekki: Tutustuttu messuilla paikallisiin toimijoihin, kartoitettiin markkinatilannetta. Laite liian kallis alueen hintatasoon nähden. Työkustannukset edullisia- eivät halukkaita sijoittamaan laitteeseen. Iso- Britannia: Vierailtu messuilla, ennakkoluulo ruiskuvalua kohtaan (huono historia 80- luvulta ruiskuvalusta), pääosa pieniä alueellisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti. Vaikea päästä mukaan näihin ulkomaalaisena. Ruiskuvalumateriaalina epoksi, modernit viemärisaneerausyritykset pääosin saneeraavat epoksi-sukalla. Vahva potentiaali polyuretaanituotteille. Epoksin vaaroista tiedotettu erittäin paljon viime vuosina ja sen uskotaan olevan poistuva tuote ruiskuvalupuolella. Tarttuvuus ei myöskään yhtä hyvä. Tullaan tekemään demo- kiertueita tulevaisuudessa alueella, messuilla vierailu ei tuottanut haluttua tulosta. Mentävä ihmisten lähelle, jotta voidaan luoda luottamuksellinen suhde. Ranska: Vierailtu messuilla, erittäin vaikea entry mm. kielimuurin takia, mutta myös erittäin suojeltu markkina. Tällä hetkellä ei ole järkevä panostaa alueeseen. Ranskassa lisäksi viemäriputket tehty usein pintavetona talojen ulkopuolella, jolloin viemäreiden pinnoitus ei niin relevanttia, koska viemärit on helppo vaihtaa. Tietämys alueella ruiskuvalun mahdollisuuksista vähäistä. Mikäli kiinnostusta alueelta tulisi kyselyjen muodossa, mietitään uudelleen alueeseen panostusta. Elastotec medium- pumpun tuotekehitys saatiin päätökseen sekä laitemyynti aloitettua. Testauksissa käytiin läpi materiaalin kestävyyteen huomattavaan lämpövaihteluun sekä erilaisiin kemikaaleihin, kuten rikkihappoon, natriumhydroksidiin sekä vahvasti peroksiidiseen puhdistusaineeseen, kuin myös materiaalin rengasjäykkyyttä ja muita teknisiä ominaisuuksia. Testauksen lopputuloksena selvisi, että materiaali ei kestänyt materiaalin valmistajan sille ennalta määriteltyjä tavoitteita lämpötilavaihtelun tai kemikaalien osalta. Materiaalimuokkaukset aloitettiin yhdessä sertifioinnin kanssa. Tämän seurauksena aloitettiin myös spesifioimaan uuden materiaalin kestävyystavoitteita. Testauksessa ilmenneet tulokset heikensivät myyntiä 12/2017 päättyneellä tilikaudella (tilinpäätös ei vielä valmis).