Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71582

Hankkeen nimi: Relining Group: n jälleenmyyntiverkoston laajentaminen Euroopassa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RELINING GROUP INTERNATIONAL OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2687886-6

Jakeluosoite: Läntinen Pitkäkatu 21 - 23 C

Puhelinnumero: +358 40 635 0200

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: relininggroup.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pietilä Katariina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: -

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.pietila(at)relininggroup.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 635 0200

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Relining Group pyrkii ELY-keskuksen rahoituksen avulla saavuttavansa laajemman kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston sekä kasvattaman tuoteportfoliotaan. Uudet toivotut jälleenmyyntialueet ovat Ranska, Iso-Britannia, Unkari, Tshekki, Slovakia ja Puola. Uusien jälleenmyyntialuiden uskotaan tuovan varovaisella arviolla kolmessa vuodessa 3,8 milj. ¿ kasvun ja tuovan vähintään 2 uutta työpaikkaa. Jälleenmyyntiverkoston luominen rakennetaan messutapahtumia apuna käyttäen sekä järjestämällä henkilökohtaisia tapaamisia sekä esittelykierroksia kiinnostuneille jälleenmyyjille. Tuoteportfolioita kasvatetaan tuomalla markkinoille uusi ElastoTec-Medium ruiskuvalupumppu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 158

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 158

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Läntinen Pitkäkatu 21 - 23 C

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty, ei mielestämmme Suomessa relevanttia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme tietoisia siitä, että viemärisaneerausala voimakkaasti Suomessa miesvaltaista, kansainvälisesti lähes 100% miesvaltaista. Palkkaamme 3/2016 uuden työntekijän tuotannon esimieheksi, Juli Vesman.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, ei Suomessa mielestämme relevanttia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Modernit viemärisaneeraustarvikkeet mahdollistavat viemärisaneeraukset rakenteita rikkomatta. Tällöin ei synny purkujätettä eikä kylpyhuonetta/keittiötä tarvitese uudelleenkalustaa, jolloin säästyy huomattava määrä jätettä/materiaaleja. Kts. lisää liitteenä olevasta hankesuunnitelmasta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hyvinvointi: Asukkaiden ei tarvitse muuttaa pois kotoa viemärisaneerauksen ajaksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 10
Museoviraston suojelemat kohteet, joita ei saa purkaa/ joiden osia ei saa purkaa on mahdollista tehdä ruiskuvalumenetelmämme avulla.
Ympäristöosaaminen 0 8
Teknologian/tietotaidon levittäminen kohdemaihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-