Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71588

Hankkeen nimi: Lapin Panimo

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPIN PANIMO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2719486-1

Jakeluosoite: Teollisuustie 6

Puhelinnumero: +358 407796890

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinpanimo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuivalainen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.kuivalainen(at)ahmagroup.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407796890

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Paikallisen pienpanimon perustaminen Rovaniemelle ja sen toiminnan kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 252 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 048

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 261 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 12

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen kumat uudet työpaikat soveltuvat molemmille sukupuolille. Yritys ei syrji eikä suosi kumpaakaan sukupuolta. Lapissa on hyvin vanhat perinteet vuosisadan alusta saakka käyttää myös naispuolisia panimomestareita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritys palkaa ja käyttää alihankkijoinaan tasapuolisesti molempia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on oluen valmistuksen aloittaminen Lapissa oitkän tauon jälkeen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Kalliin tuotioluen rahtaaminen kaukaa maailman ääristä vähenee merkittävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Panimo Rovaniemellä käyttää fosiilitonta vesivoimaa energianaan. Saksalaista tuontiolutta valmistavat panimot käyttävöt ruskohiilellä tuotettua sähköä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 9
Panimo käyttää raaka-aineinaan luomumallasta ja -humalaa. Se antaa paikallisille luomuohran viljelijöille mahdollisuuden kehittää elinkeinoaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 8
Vesivoiman käyttö energianlähteenä vähentää kasvihuonekaasuja verrattuna saman tuotteen tuotantoon ruskohiilellä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 9 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Panimon käytetty mallas on erittäin ravitseva karjan rehu, jioka monipuolistaa eläinten ruokavaliota. Jätettä ei panimosta juuri synny.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Panimo käyttää vanhoilla vesivoimaloilla tuotettua sähköä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Panimo tuo Lappiin uudenlaisia pysyvia työpaikkoja sekä tukee ja täydentää alueen valtaelinkeinoa turismia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Paikalliset olutravintolat ja pubit voivat Lapin Panimon tuotteilla järjestää tilaisuuksia matkailijoiden viihdyttämiseksi
Liikkuminen ja logistiikka 9 8
Logistisesti keskeisellä paikalla sijaitseva panimo vähentää oluen kuljetustarvetta merkittävästi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Panimo tuo pysyviä työpaikkoja molemmille sukupuolille vaikeasta työttömyydestä kärsivälle alueelle sekä verotuloja.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Lapin Panimo on maailman tasa-arvoisin alan tuotantolaitos.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Panimo tarjoaa hyvunvointia ja iloa ikään, sukupuoleen ja etniseen ryhmään katsomatta
Kulttuuriympäristö 9 9
Lapin Panimo palauttaa Lappiin, perinteiseen olutmaakuntaan, sen vanhan elinkeinon.
Ympäristöosaaminen 9 9
Lapin Panimo on maailman ympäristöystävällisin panimo, joka käyttää moderneinta suljettua keittotekniikkaa,

9 Loppuraportin tiivistelmä

-