Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71591

Hankkeen nimi: Kaupin kampuksesta Tulevaisuuden Terveyskylä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FinnMedi Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0784071-5

Jakeluosoite: Biokatu 6

Puhelinnumero: 03 3116 4023

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.finnmedi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Taia Kiiskilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taia.kiiskila(at)finnmedi.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5700455

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kaupin kampukselle Tulevaisuuden Terveyskylä, jossa terveysalan yritykset, sairaalat ja tutkimuslaitokset syventävät ja laajentavat menestyvää yhteistoimintaansa. Hankkeen aikana Kaupin kampukselle muodostuu modernin innovaatiomallin mukainen kansainvälisesti kilpailukykyinen terveys- ja hyvinvointialan toimintaympäristö synnyttämään alalle merkittävästi uutta kansainvälistä liiketoimintaa, uusia palveluita sekä parempia toimintaprosesseja ja -malleja.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kuuteen osakokonaisuuteen: Tulevaisuuden Terveyskylän vision ja yhteistyön johtaminen, projektiviestintä, kampuksen infrastruktuurin kehittäminen, Health HUB, T&K&I yhteistyö ja Opetushyvinvointikeskus.

Hankkeen aikana Kaupin kampuksesta muodostuu Suomen merkittävin terveysalan innovaatiokeskus, Tulevaisuuden Terveyskylä. Alueen käyttäjämäärä lisääntyy kohti vision mukaista 40 000 päivittäistä käyttäjää. Hankkeen aikana syntyy yli 10 kehityshanketta ja yli 5 startup-yritystä. Terveyskylän kehittyessä alueelle muodostuu 1500 uutta työpaikkaa ja siellä on käytössä maailman parhaat innovaatiomenetelmät vuoden 2020 alkupuolelle tultaessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, UKK-instituutti, Tampereen ammattikorkeakoulu, Suomen Yliopistokiinteistöt, Technopolis sekä pirkanmaalaiset terveysalan yritykset ja järjestöt sekä syntymässä olevat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Palveluiden käyttäjät, työntekijät, muut yliopistosairaalakampukset Suomessa ja valituissa kaupungeissa ulkomailla, muut kuin terveysalan yritykset (esim. koulutus-/konsultointialan yritykset, ICT-yritykset, viestintäalan yritykset jne), muut kunnat, muut yliopistot, valtio.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 699 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 666 165

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 125 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 072 338

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Lounais-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Mänttä-Vilppula, Valkeakoski, Urjala, Parkano, Orivesi, Tampere, Hämeenkyrö, Vesilahti, Pirkkala, Ikaalinen, Virrat, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Punkalaidun, Ruovesi, Juupajoki, Akaa, Pälkäne, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 35, joihin työllistyvät naiset 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei merkittäviä sukupuolivaikutuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei merkittäviä sukupuolivaikutuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei merkittäviä tasa-arvovaikutuksia tasa-arvon näkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen aikana yrityksille ja muille organisaatioille syntyy uusia innovaatioita, parempia palveluita tai tuotteita. Sairaaloiden, tutkijoiden, yritysten ja potilaiden aiempaa tiiviimpi yhteistyö tuottaa niitä aiempaa enemmän.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Innovaatioalustalla kehitetään parempia palveluja tuotteita, joilla vähemmällä voidaan saada parempaa terveyttä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli edistää Kaupin kampukselle uudenlaista terveysalan ekosysteemin - Tulevaisuuden Terveyskylän – syntyä. Terveyskylässä alan yritykset, sairaalat ja tutkimuslaitokset syventävät ja laajentavat menestyvää yhteistoimintaansa. Hankkeen aikana Kaupin kampukselle on kehitetty modernin innovaatiomallin mukaista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä synnyttämään alalle merkittävästi uutta kansainvälistä liiketoimintaa, uusia palveluita sekä parempia toimintaprosesseja ja -malleja. Hankkeen toimenpiteet jakautuivat kuuteen osakokonaisuuteen: Tulevaisuuden Terveyskylän vision ja yhteistyön johtaminen, projektiviestintä, kampuksen infrastruktuurin kehittäminen, HealthHUB, T&K&I yhteistyö ja Opetushyvinvointikeskus.
Hanke on osaltaan vahvistanut Kaupin kampuksen asemaa Suomen merkittävänä terveysalan innovaatiokeskuksena. Hankkeen aikana syntyneiden kehityshankkeiden ja osallistuneiden yritysten määrä ylittyi selvästi. HealthHUB-yhteisöalustaa onnistuttiin kehittämään menestyksekkäästi ja sen verkostotapahtumat ja toiminta ylittivät tavoitteet selvästi. Lisäksi hankkeen aikana valmistui keskeisiä toimintatapaan ja infrastruktuuriin liittyviä selvityksiä kuten Opetushyvinvointikeskus (Tampereen kaupunki esittää rakennettavaksi Kampukselle), Terveyspuisto (etenee sekä yksityisenä investointina että uuden liikuntalan kehitysympäristön selvityksenä), opastus ja liikkuminen kampuksella (selvitys ja hankkeistaminen aloitettu). Uuden innovaatiomallin rakentaminen osoittautui olevan haasteellinen ja pitkäkestoinen prosessi, jonka vuoksi kehitystyötä olisi edelleen jatkettava erittäin aktiivisesti.