Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71598

Hankkeen nimi: MtecE-sähköformulan kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HUOLTOASEMA MÄKELÄ KY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0685961-7

Jakeluosoite: Urheilutie 4

Puhelinnumero: +358 400684950

Postinumero: 92500

Postitoimipaikka: RANTSILA

WWW-osoite: www.makelaracing.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkelä Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.makela(at)kotinet.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400684950

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Moottoriurheilussa on pitkät perinteet ja osaaminen polttomoottoripuolella, eikä sähkömoottoreita osata vielä mieltää osaksi moottoriurheilua. Sähkömoottorit ovat kuitenkin tulevaisuutta niin kilpaurheilussa kuin henkilöautoliikenteessäkin. Yhteiskunnan paine ekologisesti kestävästä moottoriurheilusta tulee vaikuttamaan sähkömoottoriurheilun yleistymiseen. FormulaE on kuitenkin alkusysäys sähkömoottoriurheilun yleistymiselle, ja kilpajuoksu sähköformuloiden kehittämistyössä ja yksityyppiluokkien luomisessa on alkamassa. Tässä hankkeessa kehitetään sähkömoottorilla toimiva lähtötason formula-auto, joka tulee olemaan ensimmäinen laatuaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 613

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 762

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 613

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 762

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korpelantie 2

Postinumero: 92500

Postitoimipaikka: RANTSILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Formulaurheilussa ei ole sukupuoliluokkia, molemmat sukupuolet kilpailevat samassa sarjassa. Moottoriurheilu on kuitenkin miesvaltainen ala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteenamme on luoda miesvaltaiselle toimialalle myös naistyöpaikkoja. Tiimissämme toimii testi- ja ykksökuljettajana nainen. Toinen tiimipäällikkömme on nainen. Omala toiminnallamme edesautamme naisten etenemistä moottoriurheilussa ja näytämme esimerkkiä muille tiimeille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen pääasiallinen tavoite on protptyypin kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Pyrimme siirtymään polttomoottreista uudistetulla energialla käyvien autojen kilpasarjojen luomiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei kosketa hanketta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei kosketa hanketta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 6
Autourheilussa on kautta aikojen luotu uutta tekniikkaa myös henkilö- ja tavaraliikenteen valmistusta varten. Myös tämä hanke edesauttaa sähköautojen kehittämistä: esimerkiksi pikavaihdettavia akkuja ei ole henkilöauto- tai kuljetusliikenteen puolella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kosketa hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei kosketa hanketta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei kosketa hanketta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tuotanto tehdään paikallisesti, erikoisammattitaitoa vaativana käsityönä. Hankkeella on työllistävä vaikutus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Hankkeen ansiosta luodaan sähköformulaluokka ja -sarja sekä uusia asiantuntijapalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei kosketa hanketta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei kosketa hanketta
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tavoitteenamme on luoda miesvaltaiselle toimialalle myös naistyöpaikkoja. Tiimissämme toimii testi- ja ykksökuljettajana nainen. Toinen tiimipäällikkömme on nainen. Omala toiminnallamme edesautamme naisten etenemistä moottoriurheilussa ja näytämme esimerkkiä muille tiimeille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei kosketa hanketta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei kosketa hanketta
Ympäristöosaaminen 0 5
Hanke edistää alan asiantuntijuutta ja myötävaikuttaa sähköautoilun kehittymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suunniteltiin pieniin sähköformulaluokkiin soveltuva auto, joka olisi käyttökustannuksiltaan edullinen sekä kilpailukykyinen nykyisten esim. F4 tasoisten autojen kanssa ilman melua sekä polttomoottorien aiheuttamaa ympäristöhaittaa.