Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71600

Hankkeen nimi: Sähkökelkan kaupallistamisen valmistelu

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2015 ja päättyy 21.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0407352007

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen, Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.karjalainen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405108427

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa selvitetään sähkömoottorikelkan kaupallistamiseen liittyviä edellytyksiä. Tavoitteena on selvittää, onko sähkömoottorikelkan kaupallistamiselle edellytyksiä tässä teknologian kehitysvaiheessa ja markkinatilanteessa. Projektissa selvitetään millaiselle tuotteella on kysyntää ja kuinka suuri kysyntä sillä on. Näiden lisäksi projektissa selvitetään liiketoimintamalleja. Sähkömoottorikelkasta rakennetaan toimivat prototyyppi hyödyntäen uusimpia teknologioita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 537 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 537 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 596 783

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 596 783

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tehty analyysi Suvauskoneella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke suosii yhtälailla naisia kuin miehiäkin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ota kantaa tasa-arvoon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Ei käytä fossiilisia polttoaineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Ei pakokaasupäästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Ei pakokaasupäästöjä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Ei pakokaasupäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 0
Ei pakokaasupäästöjä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Ei tarvita moottoriöljyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Mahdollistaa uusiutuvien käytön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Uusi yritys ja työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Asioita tullaan suojaamaan.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Tuote on 50% energiatehokkaampi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Ei melua, ei päästöjä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa selvitetään sähkömoottorikelkan kaupallistamiseen liittyviä edellytyksiä. Tavoitteena on selvittää, onko sähkömoottorikelkan kaupallistamiselle edellytyksiä tässä teknologian kehitysvaiheessa ja markkinatilanteessa. Projektissa selvitetään millaiselle tuotteella on kysyntää ja kuinka suuri kysyntä sillä on. Näiden lisäksi projektissa selvitetään liiketoimintamalleja. Sähkömoottorikelkasta rakennetaan toimivat prototyyppi hyödyntäen uusimpia teknologioita.