Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71606

Hankkeen nimi: Ritavaara -projekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.1.2016 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VALKEA LAPLAND OYANTTI-PEKKA PALOKANGAS

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1769509-9

Jakeluosoite: Tengeliöntie 21

Puhelinnumero: +358400283554

Postinumero: 95620

Postitoimipaikka: AAVASAKSA

WWW-osoite: www.westribe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Palokangas Antti-Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Antti-pekka(at)westribe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400283554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pellon Ritavaaraan rakennetaan kansainväliseen DMC -toimintaan perustuva lomakeskus, joka sisältää 15 kpl parimökkejä ja ravintolarakennus. Majoituskapasiteetti yhteensä 30 huoneistoa (2hh + 2 lisäpaikkaa). Ravintolan kapasiteetti 120 asiakaspaikkaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 945 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 945 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 945 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 945 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Pello

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ritavalkean hiihtokeskus

Postinumero: 95700

Postitoimipaikka: PELLO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole tehty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole tehty

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Uudisrakennukset ovat energiatehokkaita, maalämpö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
kuljetusmatkat lyhenevät olennaisesti
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
käytetään valmiita, merkittyjä reittejä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
alueen pohjavesikartoitus on tehty
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole natura -kohde
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
lajittelu, kompostointi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
maalämpö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
koko toiminnassa on huomioitava ekologisuus huomioitava; alihankkijat, työntekijät
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
matkailupalveluiden laatu paranee, asiakkaat vaativat ekologisuutta koko toiminnassa
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
bussit - etäisyys lentokentälle pienenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Liiketoiminta perustuu hyvinvoinnin lisäämiseen
Tasa-arvon edistäminen 4 3
naistyöpaikat lisääntyvät
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Tornionlaakson monimuotoista kulttuuria hyödynnetään liiketoiminnassa
Kulttuuriympäristö 3 2
Kulttuuriympäristöä hyödynnetään liiketoiminnassa
Ympäristöosaaminen 3 2
Luontoympäristön säilyttäminen on toiminnan edellytys

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa rakennettiin Pellon Ritavalkean alueelle "Valkea Lodge"-matkailukeskus. Keskuksessa on 15 paritaloa, joissa 30 huoneistoa sekä ravintola. Majoituskapasiteetti on 60 plus 60 lisävuoteissa. Ravintolapaikkoja on 100.