Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71620

Hankkeen nimi: Fungivale - totta oleva satumaailma

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KEITO ART'N GAMES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2744477-9

Jakeluosoite: Lautasuontie 17c

Puhelinnumero: +358 503951700

Postinumero: 80400

Postitoimipaikka: YLÄMYLLY

WWW-osoite: www.keitogames.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuokkonen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne(at)keitogames.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503951700

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Fungivale on kymmenen ikävuoden kummallakin puolella oleville lapsille suunnattu mobiilipeli. Pelaaja valitsee hahmonsa ja ratkoessaan tehtäviä muotoilee tarinaa. Täysin kielivapaan pelin sisällä on nopeutta ja tarkkuutta vaativia mikropelejä.  Pelimaailmassa vasteet toiminnalle muistuttavat tosielämää. Pahanteosta seuraa pahaa mieltä ja sulkeutuvia mahdollisuuksia, hyvän tekemisestä hyvää mieltä ja aukeavia mahdollisuuksia. Peli ei sisällä ampumista, kaahausta tai muuta vain kiihdyttämään tähtäävää toimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 534

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 534

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lautasuontie 17c

Postinumero: 80400

Postitoimipaikka: YLÄMYLLY

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Peli on tasa-arvoinen kaikkia kohtaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tiimi koostuu hyvin erilaisista osaajista sukupuolinäkökulma huomioiden ja jollaisia ia etsitään myös tulevaisuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Digitalisaatio
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Mobiliteetti
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
En näe yhteyttä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
En näe yhteyttä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Digitalisaatio
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Digitalisaatio
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Paikallisen peliteollisuuden kehittäminen. Yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Opetus ja kasvatus
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Hyvän kasvatuksen perusteet ja vaikutus
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Luomalla moninainen työyhteistö
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 1
Erilaisuuden hyväksyjä ja salliva työyhteisö
Kulttuuriympäristö 2 5
Erilaisuuden hyväksyjä ja salliva työyhteisö
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-