Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71645

Hankkeen nimi: UPKEEP 24 OY Kasvusuunnitelma

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.12.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: UPKEEP TL OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2402768-9

Jakeluosoite: Nuottilammentie 1

Puhelinnumero: +358 500533533

Postinumero: 80400

Postitoimipaikka: YLÄMYLLY

WWW-osoite: www.upkeep.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liukkonen Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)upkeep.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500533533

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Upkeep 24 OY:n kasvuprojekti

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 523

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 523

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nuottilammentie 1

Postinumero: 80400

Postitoimipaikka: YLÄMYLLY

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kunnossapitoliikeoiminta on perinteisesti erittäin miesvaltainen. Kehityssuunnitteluvaiheessa on asetettu tavoitteeksi saada yrityksen hallintoon naispuolinen työntekijä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kunnossapitoliikeoiminta on perinteisesti erittäin miesvaltainen. Kehityssuunnitteluvaiheessa on asetettu tavoitteeksi saada yrityksen hallintoon naispuolinen työntekijä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on liikeoiminnan kasvattaminen ja työturvallisuustoiminnan kehittäminen yrityksessä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 2
Ylläpitopalveluissa kehitetään työturvallisuuden näkökulmaa merkittävästi
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 4
Ylläpitopalveluissa kehitetään työturvallisuuden näkökulmaa merkittävästi
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Hankkeen seurauksena miesvaltaiselle alalle on tarkoitus palkata naispuolinen työntekijä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Syrjäiseltä alueelta pystytään tuottamaan laadukkaita palveluita teollisuuden ylläpitoon myös oman alueen ulkopuolelle.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-