Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71646

Hankkeen nimi: Tuotannon monipuolistaminen uusien tuotantolinjojen avulla ja FSSC 22000 -standardointiprosessi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2015 ja päättyy 28.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LEADERS SNACK FACTORY OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2369139-3

Jakeluosoite: Virkatie 8 B

Puhelinnumero: +358503542001

Postinumero: 01510

Postitoimipaikka: VANTAA

WWW-osoite: www.leader.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Prami Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.prami(at)leader.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3542001

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Härkänevan patukkatehtaan toimintaa uudenlaisiin, rakenteeltaan nykyistä vaativampiin, patukoihin ja snacktuotteisiin. Tämä edellyttää kahta uutta tuotantolinjastoa. Liikevaihdon ja työpaikkamäärän odotetaan kasvavan uusien tuotteiden myötä 50%. Toisena tavoitteena on elintarvikealan valmistusyritysten laatustandardi FSSC 22000, joka on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti. Kotimaiset keskusliikkeet odottavat tavarantoimittajiensa ottavan standardin käyttöön ja useiden suurten ulkomaisten asiakkaiden kohdalla se on perusvaatimus yhteistyölle. Erityisesti Leader Snack Factoryn tuotteiden viennin osalta standardin hankkiminen on välttämätöntä ja se on edellytys tuotannon laajenemiselle. Hankkeen tavoitteena on saada standardi 2015 aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 301 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 295 503

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 301 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 295 503

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lylyntie 31

Postinumero: 69410

Postitoimipaikka: SYKÄRÄINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia ja yhtiön työvoimasta naisia on jo nyt puolet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia ja yhtiön työvoimasta naisia on jo nyt puolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia ja yhtiön työvoimasta naisia on jo nyt puolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Tuotantolaitoksen volyymin kasvaessa logistiikkakustannukset ja yhtiön kaikkien tuotteiden hiilijalanjälki pienenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Tuotantolaitoksen läheisyydessä tuotetaan bioenergiaa ja tuotannon laajentaminen edistää uusia vastaavia investointeja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hanke monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja edesauttaa tehdas- ja konepajatyöpaikkojen säilymistä alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Uusi laitekanta edistää paikallisten suunnittelu-, huolto- ja konepajayrittäjien elinkeinoa, koska osa koneista, asennuksista ja huollosta teetetään paikalliseti.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Tuotantolaitoksen volyyminn kasvaessa logistiikkakustannukset ja yhtiön kaikkien tuotteiden hiilijalanjälki pienenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hanke monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta, edesauttaa tehdastyöpaikkojen säilymistä alueella ja edistää näin alueellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Yhtiön työvoimasta puolet on naisia, mikä on kyseisellä alueella merkittävä seikka miestyöpaikkojen suuren osuuden vuoksi (mm. metsä- ja maataloutta).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Tehdas työllistää myös runsaasti nuoria, joiden on yleisesti vaikea työllistyä alueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Leader Snack Factory Oy on toteuttanut vuosina 2015-2017 Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän yrityksen kehittämisavustuksen avulla yli miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeen. Hankkeen päätavoitteina oli kehittää yhtiön toimintaa aloittamalla oma suklaatuotanto ja saattamalla yhtiön koko tuotantotoiminta FSSC-laatustandardin piiriin. Molemmat tavoitteet saavutettiin ja niiden ansiosta Leader Snack Factoryn tuotanto on kasvanut vuosina jo lähes 50 prosenttia.