Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71662

Hankkeen nimi: Valmistalon ostamiseen ja yksilöllisten valintojen sekä rakentamisprojektin aikataulujen hallitsemiseen rakennettava sähköinen kauppapaikka, joka voidaan integroida yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.2.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIIRUNA TALOT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2703627-3

Jakeluosoite: Raittitie 212

Puhelinnumero: +358 405033180

Postinumero: 95530

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.kiirunatalot.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Säily Ismo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toim. joht.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.saily(at)kiirunatalot.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405033180

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sähköisen kauppapaikan tavoitteena on tarjota kuluttajalle luotettava kanava hankkia muutovalmis omakotitalo edullisesti, ilman raskaan myyntiorganisaation kuluja.Hankkeella tavoitellaan kuluttajan asioimisen helppoutta ja toiminnan virheettömyyttä. Kaikki kaupankäynnin tieto siirtyy sähköisesti toiminnanohjaukseen, jolloin virheiden määrä minimoituu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raittitie 212

Postinumero: 95530

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksellä ei ole tällä hetkellä resursseja analyysin tekemiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Teollisen tuotannon suunnittelussa on yhtenä lähtökohtana ollut se, että tuotantoprosessi mahdollistaa molempien sukupuolien työskentelyn tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yleensä liiketoiminnan päätavoite ei voi olla sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-