Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71676

Hankkeen nimi: SENIOR Some -viestintä-, tuki- ja turvajärjestelmän ja -palvelujen kansainvälistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.3.2016 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SE INNOVATIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2639795-8

Jakeluosoite: Kirkkokatu 16 A

Puhelinnumero: +358 40 5789280

Postinumero: 02070

Postitoimipaikka: ESPOON KAUPUNKI

WWW-osoite: www.seniorsome.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saarnio Rauno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CMO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.saarnio(at)seniorsome.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5789280

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on saada yrityksen SENIOR Some -järjestelmä ja -palvelut EU-maiden sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoille. Tuotekonseptointi vaatii ulkomaisten kohdemarkkinoiden osalta tehtävän Feasibility studyn (markkina- ja kilpailija-analyysien) lisäksi lisäselvityksiä. Se erottuu massasta, koska voimme generoida erilaisia tuotekokonaisuuksia eri markkinoille. Yhteistyökumppaniperusteisessa kansainvälistymisstrategiassa keskitytään vain tarvittaviin markkinoinnillisiin avainalueisiin, joista tärkein on potentiaalisten asiakkaiden avainhenkilöihin kohdistettavat SENIOR Somen tunnetuksi tekemistoimenpiteet. Tuloksina on vuoden aikana neuvottelut potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi viedään maaliin käynnistetyt yhteistyöhankkeet, luodaan ja saadaan yhteistyökumppanuuksia

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 845

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 845

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Naantali

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puistotie 2 B 11

Postinumero: 21100

Postitoimipaikka: NAANTALI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysi on mahdollinen kevätkesällä uutta henkilöä palkattaessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana on tarkoitus palkata henkilö ottaen huomioon sukupuolinäkökulma
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on palkata osaavia henkilöitä ilman sukupuoliajattelua

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yleinen arvio tavoitteiden toteutumisesta ja tärkeimmistä tuloksista. Matkan varrella on opittu paljon. Miten ei tehdä ja mikä toimii: Olemme olleet esim. Tanskassa myyntimatkalla Odensee kaupungissa, Dubaissa Arab Health messuilla, olimme Ageing Asia messuilla, ministeridelegaatio matkalla Singaporessa ja Australiassa. Eli suunnitelmat ovat kovasti muuttuneet siitä mistä lähdimme liikkeelle. Ymmärrys markkinoista on myöskin kasvanut. Muistisairaiden suurin markkina ei ollutkaan Eurooppa vaan Aasia. 50 % muistisairaista asuu aasiassa. 23 % Euroopassa ja 23 % Amerikoissa ja hieman Afrikassa. Hankkeen aikana suunnitelmat ovat hioutuneet ja suuntautuneet hieman toiseen suuntaan. Kansainvälistymissuunnitelma on myös kirkastunut, lisäksi ymmärrys siitä että emme kykene itse tekemään kaikkea. Kaikki markkinat ovat erilaisia ja pelkkä ymmärtäminen markkinoiden toiminnasta on haastavaa. Tarvitsemme paikallisen partnerin jolla tämä ymmärrys. Eli strategiamme muuttui matkan varrella aivan toisenlaiseksi.