Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71701

Hankkeen nimi: Tuotantoteknologian ja siihen liittyvien lopputuoteiden kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.3.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAJAKORPI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0154773-7

Jakeluosoite: PL 725

Puhelinnumero: +358 40 900 9963

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskinen Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Konsernin johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.koskinen(at)sajas-group.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400213222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotantoteknologian ja siihen liittyvien lopputuotteiden kehittäminen. Tavoitteena tuottaa kustannustehokkaammin ja monipuolisemmin lopputuotteita suuremmalla kapasiteetilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 246

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 246

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kolsopintie 6

Postinumero: 33470

Postitoimipaikka: YLÖJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty analyysiä, mutta automatisointi ja uusi tuotantoteknologia edistää sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Jatkossa koneiden käyttäjät voivat olla aivan yhtä hyvin kumpaa sukupuolta tahansa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta edistää asiaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Kierrätettävyys paraneet ja hukan osuus on pienempi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 7
Energiatehokkuus on parempi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hidastaa työn siirtymistä halpatuotantomaihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-