Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71706

Hankkeen nimi: Tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.3.2016 ja päättyy 15.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RAMMY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2550304-2

Jakeluosoite: Koivupurontie 54

Puhelinnumero: +358 405574999

Postinumero: 70900

Postitoimipaikka: TOIVALA

WWW-osoite: www.rammy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Piironen Tomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.piironen(at)rammy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405574999

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja kasvattaa yrityksen kansainvälistä kaupankäyntiä kehittämällä markkinoinnin ja myynnin pohjaa. Tavoitteena on liikevaihdon- ja viennin osuuden kasvattaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 949

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 949

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jäniksenpolku 7

Postinumero: 70400

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Jätettä syntyy tuotteita valmistaessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei käytetä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Osavalmistus tehdään paikallisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Hanke tarvitsee aineettomia palveluita, kuten graafikko tai konsultti.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Antaa työtä myös kuljetukseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Parantaa tuotteiden käyttäjien terveyttä, koska työ saadaan kevyemmäksi.
Tasa-arvon edistäminen 1 0
Myös naiset voivat käyttää tuotteita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

-