Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71715

Hankkeen nimi: Teollisen kuivauksen lämmön kierrätys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CALEFA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2565711-3

Jakeluosoite: Keskikankaantie 21

Puhelinnumero: +358 102190280

Postinumero: 15860

Postitoimipaikka: HOLLOLA

WWW-osoite: www.calefa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tamminen Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.tamminen(at)calefa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400495485

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteina projektissa on etsiä sovellettavissa olevia valmiita osaratkaisuja ja niiden sovellus-tapoja, sekä kehittää ratkaisuja kohteisiin, joihin ei löydy sovellettavissa olevia ja kaupallisesti saatavissa olevia valmisratkaisuja. Tavoitteena on löytää vientitoimintaa vahvasti tukevia ratkaisuja. Viennissä ei ole toimivaa tehdä asiakohtaisia ¿tyhjältä paperilta¿ toteutuksia, vaan tarvitaa älykästä modulointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 174

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 174

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hollola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Keskikankaantie 21

Postinumero: 15860

Postitoimipaikka: HOLLOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on tuotekeityshanke, jossa sukupuolella ei ole missään vaiheessa merkitystä. Sukupuolet ovat aivan tasa-arvoisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tuotekeityshanke, jossa sukupuolella ei ole missään vaiheessa merkitystä. Sukupuolet ovat aivan tasa-arvoisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkee päätavoite on lisätä yrityksen osaamista ja kykyä kasvattaa sen perusteella liiketoimintaansa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Toteutamme tuotekokonaisuuden, joka lisää ratkaisevasti energian kirrätystä ja vähentää suoraan energian tarvetta. Näin myös vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ympäristöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Toteutamme tuotekokonaisuuden, joka lisää ratkaisevasti energian kirrätystä ja vähentää suoraan energian tarvetta. Näin myös vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ympäristöön.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Toteutamme tuotekokonaisuuden, joka lisää ratkaisevasti energian kirrätystä ja vähentää suoraan energian tarvetta. Näin myös vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ympäristöön.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Toteutamme tuotekokonaisuuden, joka lisää ratkaisevasti energian kirrätystä ja vähentää suoraan energian tarvetta. Näin myös vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ympäristöön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Toteutamme tuotekokonaisuuden, joka lisää ratkaisevasti energian kirrätystä ja vähentää suoraan energian tarvetta. Näin myös vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ympäristöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
Toteutamme tuotekokonaisuuden, joka lisää ratkaisevasti energian kirrätystä ja vähentää suoraan energian tarvetta. Näin myös vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ympäristöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hanke luo lisää pitkäaikaisia työpaikkoja ja tarjoaa samalla asiakasyritykselle parempaa tuottavuutta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Hankkeen sisällää tullee syntymään ainakin yksi patentti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Toteutamme tuotekokonaisuuden, joka lisää ratkaisevasti energian kirrätystä ja vähentää suoraan energian tarvetta. Näin myös vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ympäristöön.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-