Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71722

Hankkeen nimi: Kemian tutkimuspalvelut konsernin kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.1.2016 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KEMIAN TUTKIMUSPALVELUT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0971958-0

Jakeluosoite: Takatie 6

Puhelinnumero: +358 407784831

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

WWW-osoite: www.crs.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anttila Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.anttila(at)crs.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407784831

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tukea Kemian tutkimuspalveluiden kansainvälistymistä Ruotsiin, Norjaan ja Intiaan. Toimenpiteinä on yrityksen tunnettuvuuden lisääminen messuilla Kanadassa ja Ruotsissa. Lisäksi hankkeen aikana tehdään markkinaselvitysmatkoja Ruotsiin, Norjaan ja Intiaan. Tuloksena Kemian Tutkimuspalvelut konsernin liikevaihto ja tulos tulee kasvamaan ja suurempi osuus liikevaihdosta tulee tulemaan Ruotsista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 556

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 556

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Takatie 6

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Laboratoriotoiminta on hyvin tasa-arvoista ja työllistämme mielellämme molempia sukupuolia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa syntyviin työpaikkoihin on yhtäläinen mahdollisuus työllistyä mies ja nainen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on kuitenkin kansainvälistyminen ja kasvu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-