Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71728

Hankkeen nimi: Muutetaan velat saataviksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.4.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BERG & SAUSO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1997817-2

Jakeluosoite: Kairatie 2

Puhelinnumero: +358 405955422

Postinumero: 65350

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.berg-sauso.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sauso Tomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.sauso(at)berg-sauso.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405955422

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

koko liikennemerkkituotannon uudistaminen. Aliurakoitsijat jätetään kokonaan pois ja ruvetaan tekemään itse merkit alusta loppuun. Tuloksena paljon enemmän katetta jokaisesta merkistä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 218

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 218

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kairatie 2

Postinumero: 65350

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Erittäin raskas ja fyysinen työ, mutta ehkä jatkossa jos kaikki menee hyvin otamme myyntiin naisedustusta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ajattelen naisia herkeämättä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
kaiken takana on nainen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
rahti ja logistiikka pienenee huomattavasti kun ei alihannijat tee niin paljon kaukana meistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
rahti ja logistiikka pienenee huomattavasti kun ei alihannijat tee niin paljon kaukana meistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
emme edes syö kasveja
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
kannatamme päästöjen vähenemistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
olemme hyvin natura henkisiä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
olemme sopineet naapuriyrityksen kanssa yhteisestä jätteiden lajittelusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
hyvä juttu
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
olemme mukana kehittämässä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
kyllä
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
rahti ja logistiikka pienenee huomattavasti kun ei alihannijat tee niin paljon kaukana meistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
-
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hyvä hanke ja meni maaliin asti. Tulokset näkyy tuloksessa ja tulevaisuudessa