Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71743

Hankkeen nimi: Fysiokeskus Kunto-Taipale Oy, Energy Rantakylä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.10.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUNTOKESKUS ENERGY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1949231-6

Jakeluosoite: Kauppakatu 29

Puhelinnumero: +358 505472693

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.kuntotaipale.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karhu Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.karhu(at)kuntotaipale.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505472686

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet. Hankkeen tavoitteena on edistää kuntosali- ja fysioterapia-alan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Toimenpiteet. Kuntosaliympäristön suunnittelu kaikenikäisille ja -kuntoisille, fysioterapia- ja personal training -toimijoiden toiminnan ohjaaminen ohjelmistoilla ja ammattitaidon parantaminen koulutuksilla sekä kuntosalilaitetuotannon suunnittelu. Tulokset: Hankkeen tuloksena tuotamme uusia tila- ja laiteratkaisuja sisältävän kuntosalin, kuntosalinhallintaohjelmiston (voidaan käyttää myös fysioterapiakeskuksissa), fysioterapia-täydennyskoulutuksen, Personal Trainer -koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen kahden kuntosalilaitteen kuormittavuudesta nivelille ja lihaksille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 660

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 64 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 660

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantamutalantie 100

Postinumero: 80160

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joihin työllistyvät naiset 7

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
toimialan osalta selkeä toimintamalli molemmille sukupuolille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Fysioterapia-alalla toimii huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä. Pyrimme kuitenkin palkkaamaan sekä miehiä että naisia mahdollisimman tasapuolisesti, sillä asiakkaat usein toivovat samaa sukupuolta olevaa fysioterapeuttia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena kasvattaa liiketoimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Suunnitelemme myös LED-valaisimiin siirtymisestä kaikilla toimipisteillä. Tällä voidaan vähentää sähköntuotannosta aiheutuneita päästöjä ja kannustaa muita kuntosaleja tällaiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Minimoimme paperin käytön paperittomilla Dyson -käsienkuivaajilla ja tarjoamalla laskut e-laskuina. Kannustamme asiakkaita käyttämään e-laskua veloittamalla lisämaksun paperilaskuista. Tämä voi kannustaa asiakkaita käyttämään e-laskua myös muualla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Olemme suunnitelleet jatkohankkeena kaikkien toimipisteidemme sähkön tuottamista aurinkopaneeleilla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Suunnittelemme palkkaavamme terveystieteiden tohtorikoulutettavan, Tero Pasanen, kehittämään fysioterapia- ja kuntoilupalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Fysioterapia- ja kuntosalipalvelumme on suunnattu kaikenikäisille ja -kuntoisille ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme myöhemmin koko Suomeen. Aloitamme nyt suunnittelemaan ja testaamaan parhaita toimintatapoja ja palveluita edisteeksemme osaltamme kansanterveyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-