Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71766

Hankkeen nimi: Zip Adventure Park

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.4.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ZIP ADVENTURE PARK

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2753935-6

Jakeluosoite: Åsgatan 11

Puhelinnumero: +358 408322221

Postinumero: 65230

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katakinaite-Gull Gerarda

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ägare/VD

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: gerardaKG(at)live.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408322221

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bygga upp en verksamhet bestående av linbana/aktivitetsbana på hög höjd (i träd) som möjliggör naturnära aktiviteter och som riktar sig till personer i alla åldersgrupper. Aktivitetspaket riktas till företag/grupper och föreningar tex. linbana + restaurang eller 5-kamp. Olika familjepaket skall också erbjudas. Marknadsföringsåtgärderna kommer att rikta sig till företag med internationella gäster, samt till utländska besökare, främst från norra Sveige o Norge. Inhemska besökare är en annan naturlig målgrupp.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 260

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 300

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 300

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Uddnäsvägen 15

Postinumero: 65170

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 3

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Rör inte denna verksamhet, MEN företaget följer alla lagar och bestämmelser.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Har beaktats.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Rör inte denna verksamhet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Rör inte denna verksamhet.
Ympäristöosaaminen 0 0
Rör inte denna verksamhet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-