Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71793

Hankkeen nimi: Suomussalmen makeistehtaan toiminnan ja tuotteiden kehittäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2016 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINLANDIA CANDY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1495034-9

Jakeluosoite: Veckjärventie 1

Puhelinnumero: +358 400 809 724

Postinumero: 06150

Postitoimipaikka: PORVOO

WWW-osoite: www.finlandiacandy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liimatainen Tamara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tamara(at)finnsweet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 822 5441

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisen tavoitteena on Suomussalmen makeistehtaan toiminnan ja tuoterepertuaarin laajentaminen, kustannustehokkuuden lisääminen ja kapasiteetin nostaminen. Tavoitteena on myös kehittää uusia tuotteita, parantaa nykyistä reseptiikkaa ja luoda uutta. Tuloksena meillä on laajempi ja modernimpi Suomussalmen tehtaan kapasiteetti niin tuotannon, kuin myyntiartikkelienkin osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 861

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 861

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rosmariinintie 1

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: ÄMMÄNSAARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevanttia tässä hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei relevanttia tässä hankkeessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei relevanttia tässä hankkeessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei relevanttia tässä hankkeessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevanttia tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevanttia tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevanttia tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevanttia tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Työpaikkojen säilyminen ja lisääntyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Työtyytyväisyys ja hyvien tuotteiden tuoma mielihyvä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomussalmen makeistehtaan toiminnan ja tuotteiden kehittämishankkeen tuloksena Suomussalmen tehtaan tuotantotiloja on laajennettu, koneistoa modernisoitu ja valmistusteknologiaa optimoitu. Kehitetty reseptiikka takaa myös tulevaisuudessa tuotannon pysymisen kotimaassa ja Suomussalmella.