Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71798

Hankkeen nimi: iLumnet kehitys ja tuotteistaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.4.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VALOPAA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2136268-4

Jakeluosoite: Konekuja 2

Puhelinnumero: +358504803429

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.valopaa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kananen Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuotepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.kananen(at)valopaa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504803429

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on saada Valopaa Oyn liiketoimintaa laajennettua älykkäillä valaistusratkaisuilla. Vuosien 2016-2018 aikana älykkäät valaistusratkaisumarkkinat kasvavat merkittävästi ja markkinaosuudet jaetaan uusien toimijoiden kesken. Tavoitteena on saada loppuunsaataa iLumnet tuotteet ja kehittää niitä markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 121 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 958

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 121 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Konekuja 2

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erillästä toimintaympäristö analyysiä ei ole tehty sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolijakaumaa pyritään vahvistamaan työvoimalisäyksen yhteydessä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen todellinen päätavoite on saada Valopaa Oy:n liikevaihto kasvamaan merkittävästi ja samaan lisää liikevaihtoa ulkomailta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Alykäs valaistus ratkaisu auttaa saamaan välittömästi säästöjä energian kulutukseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 6
Säästö on asikkaalle välitön
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 6
Energian säästön kautta auttaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 3
Energian säästön kautta auttaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Järjestelmä on liitettävissä Smart City hankkeisiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Mahdollistaa uusien pilvipalveluiden kehittämisen Ilumnet järjestelmään
Liikkuminen ja logistiikka 7 2
Mahdollistaa liikkumisen ja logistiikan palveluiden kehittämisen ILumnet järjestelmässä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Järjestelmä on liitettävissä Smart city hankkeisiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 9 4
Järjestelmällä on merkittävä osa energian käytön hallintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-