Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71804

Hankkeen nimi: Uusien tuotteiden kehittäminen vientiin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INNOMOST

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2687317-6

Jakeluosoite: Korpintie 8

Puhelinnumero: +358449779230

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.innomost.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Selkälä Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.selkala(at)innomost.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358449779230

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusien tuotteiden kehittäminen vientiin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 710

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 377

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 710

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 377

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korpintie 8

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisille ja miehelle sopivia tuotteita loppukäyttäjätuotteet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisille ja miehelle sopivia tuotteita loppukäyttäjätuotteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on saada Suomen luonnontuotteista uutta liiketoimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Tuotteiden valmistus uusiutuvista raaka-aineista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Raakaöljyn käytön vähentäminen tuotteiden valmistuksessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Raaka-aineen saanti Suomen monimuotoinen metsä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Tuotteiden valmistus uusiutuvista raaka-aineista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Tuotteiden valmistus uusiutuvista raaka-aineista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tuotteiden valmistus uusiutuvista raaka-aineista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Tuotteiden valmistus uusiutuvista raaka-aineista.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uusien tuotenäytteiden valmistus maailman suurimpaan kosmetiikka-alan ammattinäyttelyyn. Näyttelyyn osallistuminen näytteilleasettajana 'In-cosmetics 2016' messuille Pariisissa. Näytteiden valmistaminen messujen jälkeen potentiaalisille asiakasyrityksille.