Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71805

Hankkeen nimi: ELINTARVIKEANALYTIIKKA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.3.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AHMA YMPÄRISTÖ OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0227583-3

Jakeluosoite: PL 96

Puhelinnumero: +358 408644662

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.ahmagroup.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mettänen Tarja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.mettanen(at)ahmagroup.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447008511

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva elintarvikelaboratorio, jonka elintarvikeanalyysivalikoima muodostuu pitkälti kysynnän perusteella alueen toimijoiden tarpeeseen vastaten. Perustan laboratoriolle ja sen analyysien tarpeelle luovat elintarvikelainsäädännössä asetetut tutkimusvaatimukset sekä elintarvikealan toimijoiden tarpeet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 346

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 346

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 6

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Laboratorioalalla on perinteisesti naisvaltainen ala. Työn suorittajan sukupuolella ei ole merkitystä, osaaminen ratkaisee,
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yhtiömme johtamisjärjestelmän mukaisesti toiminnassa otetaan huomioon tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoa pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Palvelut tuotetaan lähellä asiakasta. Analyysitulosten toimittamisen nopeutuminen voi vähentää esim raaka-ainehävikkiä lyhentää reagointia esim elintarvikevälitteisten terveysriskien osalta..
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Asiakkaan tarvitsemat palvelut tuotetaan lähellä asiakasta. Kuljetustarpeen väheneminen vähentää välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Analyysipalveluiden nopeutuminen vähentää mahdollisen biojätteen määrää. Tämä vaikuttaa ilmakehään vapautuvien kaasujen vähenemisenä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
Analyysitulosten toimittamisen nopeutuminen voi vähentää esim raaka-ainehävikkiä. Tutkimuksen kehittyminen, välillinen vaikutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
Tarjoamalla paikallisille elintarviketoimijoille mahdollisuuden omakäyttölaboratoriopalveluun, mahdollistuu esim tuotekehittelyn nopeutuminen. Tutkimuksen kehittyminen, välillinen vaikutus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Näytevirran saaminen asiakkalta laboratorioon vaatii toimivia logistiikkapalveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Elintarviketurvallisuuden seuraamisen alueellinen parantuminen ja tutkimuksen kehittyminen.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Laboratorioala on perinteisesti naisvaltainen ala. Työn suorittajan iällä tai sukupuolella ei ole merkitystä. Elintarvikeanalytiikassa kokemus laboratoriotyöskentelystä ja nimenomaan mikrobiologisesta analytiikasta on eduksi mahdollistaen siten myös iäkäämpien henkilöiden työllistämisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Elintarvikeanalytiikan analyysipalveluiden riittävyys alueellamme on tällä hetkellä puutteellinen. Hankkeella pystytään parantamaan alueella toimivien elintarvikeyritysten liiketoimintaa ja ylläpitämään laboratorioalan työpaikkoja alueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 4
Tutkimuksen kehittyminen, välillinen vaikutus

9 Loppuraportin tiivistelmä

-