Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71825

Hankkeen nimi: Rasvanpuhdistus laitteiston tuotekehitys ja kaupallistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRESSOVAC OY LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1803125-1

Jakeluosoite: Ratastie 10

Puhelinnumero: +358447372037

Postinumero: 40950

Postitoimipaikka: MUURAME

WWW-osoite: www.pressovac.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salonen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Vientipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.salonen(at)pressovac.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447372037

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitus on kehittää kansainvälisille markkinoille työkalu, joka mahdollistaa esimerkiksi ravintoloiden rasvaisten ilmanvaihtokanavien puhdistamisen kustannustehokkaasti. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa sekä tuotekehitys, että kansainvälisille markkinoille tähtäävä kaupallistamisvaihe. Hankkeen tuloksena Pressovac tulee kehittämään uuden tuotteen markkinatarpeen pohjalta ja kaupallistamaan tämän. Käytännössä tuloksena yrityksen liikevaihto ja vienti kasvavat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 931

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 772

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 95 931

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 772

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Muurame

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ratastie 10

Postinumero: 40950

Postitoimipaikka: MUURAME

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulmaa ei ole nähty merkittäväksi hankkeen kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminnan kannalta sukupuolinäkökulma ei ole merkittävä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaupallinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitystyön tuloksena saimme valmiiksi 3 uutta tuotetta rasvakanavien puhdistukseen; Pneumaattinen rasvakanavien puhdistuskelayksikkö (3 mallia) Sähkötoiminen rasvakanavien puhdistuskelayksikkö (4 mallia) Porakonekäyttöinen rasvakanavien puhdistusvarppi (3 mallia) Lisäksi markkinoille saatiin useita lisä- ja apulaitteita kyseisten tuotteiden käyttöä varten.