Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71828

Hankkeen nimi: Kansallinen hivenainetuotanto, Bio - technology

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.2.2016 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TRACEGROW OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2462025-5

Jakeluosoite: Teollisuustie 21

Puhelinnumero: +358 505813267

Postinumero: 86710

Postitoimipaikka: KÄRSÄMÄKI

WWW-osoite: www.tracegrow.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pudas Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.pudas(at)tracegrow.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503120591

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rec Alkaline Oy on kehittänyt energian kulutukseltaan ja kierrätettävyydeltään markkinoiden tehoikkaimman alkaliparistojen jatkojalostusmenetelmän, Prosessi mahdollistaa talteen otettujen alkaliparistojen ympäristöystävällisen kierrätyksen. Lopputuotteena on kemiallinen tuote jossa sinkki , mangaani sekä rauta, kupari ja rikki on kasvien ravinneliuos.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alasintie 8

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaa ei ole aloitettu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Toimintaa ei ole aloitettu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kirjataan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Alkali paristojen kierrätysasteen nosto
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Huoneen lämmössä tapahtuva teknologia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Kärsämäki
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 6
Teknologian kehittäminen ja toteuttaminen
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Logistiikka hallittu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Liitteenä on Luke aineisto: https://www.luke.fi/asiakasesimerkit/uupuneet-paristot-tuottavat-virtaa-kasvinviljelyyn/