Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71829

Hankkeen nimi: Finland Challenges You

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ILOTULITUS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0958972-0

Jakeluosoite: Vanha Hämeentie 340

Puhelinnumero: +3589 2746640

Postinumero: 04300

Postitoimipaikka: TUUSULA

WWW-osoite: www.ilotulitus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eden Daniel

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektijohto

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: daniel(at)ilotulitus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3580449137768

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään kansainvälisen moottoriurheilun ympärille rakentuvaa tapahtumaliiketoiminnan mallia. Idea pohjautuu suomalaiseen moottoriurheiluihmeeseen. Keihäänkärki, jolla Suomi viedään maailmalle, on moottori-urheilumaineemme ja maailmanmestarimme. Suomi haastaa maailman moottoriuheilumittelöön ja tuo samalla voimakkaasti esiin muutakin huippuosaamista, joka on peräisin tästä mystisestä ¿iceman¿ maasta. Tässä hankkeessa moottoriurheiluosaaminen muotoillaan tarinaksi, luodaan siitä vetovoimainen ice driving brändi ja tehdään siitä kaupankäynnin alusta suomalaiselle osaamiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 866

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 866

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mansikkanokan puisto, Mansikkanokan

Postinumero: 94200

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Turvallinen auton hallinta on sukupuolineutraalia toimintaa. Ajo-ohjelmaa ei räätälöidä erikseen miehille tai naisille ja kalustona toimii uudet luksus autot jotka motivoivat molempia sukupuolia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten määrä moottoriurheilussa on kovassa kasvussa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Suomesta löytyy naismoottoriurheilijoita joita tullaan hyödyntämään ajo-opettajina

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Käytössä olevat sähköautot tukevat kestävää kehitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Käytössä olevat sähköautot tukevat kestävää kehitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei tuota jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 9
bio diesel käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Tukee hyvin laajasti paikallisia toimijoita ja luo uusia pitkäaikaisia sidosryhmiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Vahva vaikutus lumen ja jään kansainvälisen mielikuvan tukemiseen
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
paikallista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
uusi innostava virkistystoiminta
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Motivoi naisia kokeilemaan. Toiminta työllistää naisia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Suomi mielikuvan tukeminen ja hyödyntäminen kansainvälisesti moottoriurheilun ihmemaana
Kulttuuriympäristö 4 5
Tukee mielikuvaa Kemi lumen ja jään matkailunkohteena
Ympäristöosaaminen 7 6
Itämeren tietoisuuden lisääminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-