Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71834

Hankkeen nimi: Kansainvälisen kasvun kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.2.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JOENSUUN SEUDUN JÄÄHDYTETTY LATU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1876142-2

Jakeluosoite: PL 23

Puhelinnumero: +358 432180573

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: KONTIOLAHTI

WWW-osoite: www.jaahdytettylatu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapala Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.haapala(at)biathlon-kontiolahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400678370

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälisen kasvun kehittäminen ja liikuntamatkailun kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 130

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 897

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 897

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Napakympintie 24

Postinumero: 81101

Postitoimipaikka: KONTIOLAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke liikuttaa sekä naisia että miehiä. Yrityksen tuottama palvelu ei ole sukupuoliriippuvainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työntekijöissä on sekä naisia että miehiä. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu naisia ja miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kontiolahdella toimivan Jäähdytetyn ladun toiminta on alkanut vuonna 2004. Yhtiön toimintana on ollut tarjota ensilumen harjoitusolosuhteita niin kansainvälisille kuin kotimaisille asiakkaille ennen luonnonlumikautta. Kehittämishankkeen (2016-2018) kautta yhtiö on pystynyt vahvistamaan asemaansa kansainvälisenä huippuharjoittelupaikkana niin ampumahiihto- kuin maastohiihtoryhmille. Hankkeen kautta tehdyillä kalustoinvestoinneilla toimintaa on pystytty tehostamaan merkittävästi. Nykyaikainen lumetuskalusto on tärkeässä roolissa, että loka-marraskuussa mahdollisestetaan kansainvälisen tason harjoitusolosuhteet. Myös alueella järjestettävien ampumahiihdon maailmancup-tapahtumien lumivarmuuden takaamisessa yhtiöllä on merkittävä rooli. Lisäksi toimintaa on pystytty muuttamaan ympärivuotisemmaksi erilaisten aktiviteettipalveluiden rakentamisella. Ympärivuotinen toiminta vahvistaa yhtiön roolia alueellisesti merkittävänä toimijana.