Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71859

Hankkeen nimi: Kansainvälistyminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2016 ja päättyy 15.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN NAHKA OY KARLEBY LÄDER AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0179124-6

Jakeluosoite: Kourujärventie 10

Puhelinnumero: +358 6 8244450

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.kokkolan.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Granlund Marianne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)kokkolan.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 6 8244480

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälistyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 336

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 336

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kourujärventie 10

Postinumero: 67500

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yakin valmistukseen hankittun uuden teknologian myötä naistyöpaikat lisääntyvät
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uuden tuotteen Yakin tuotannon lisääntyminen lisää myös naistyöpaikkoja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
tarpeeton

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Yakin tuotannon aloittamisen myötä hankitun uuden tehokkaamman jätteiden käsittelyn ansiosta jätemäärät vähenevät huomattavasti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Uuden jätteidenkäsittelyn ansiosta jätemäärä pienentyy huomattavasti ja pitkällä tähtäimellä sillä on positiivinen vaikutus ympäröivään luontoon.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Uusien koneiden käyttö vähentää huomattavasti jätteiden kertymistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Uusien koneiden myötä raaka-ainesta saadaan huomattavasti enemmän valmista materiaalia. Jätettä kertyy vähemmän ja uuden jätteiden käsittelyn ansiosta lopullista jätettä jää huomattavasti vähemmän kuin ennen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Tuotannon kasvaessa lisääntyvät työpaikat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Työhyvinvointi parantuu Yakin tuotantoon hankittujen uuden teknologian koneiden keventäessä fyysistä työtä, sekä jätteiden huomattava väheneminen parantaa työympäristöä.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Yakin tuotantoon hankitut koneet mahdollistavat myös naistyöpaikkoja
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 3
Yakin tuotannon ansiosta palkattu uusia ulkomaalaisia työntekijöitä. Henkilökunnan kansainvälistymisen myötä kansainvälinen kulttuuriympäristö avartuu.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristöosaaminen parantuu uuden teknologian käyttöönoton myötä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälistyminen