Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71884

Hankkeen nimi: Stella Maria: Liiketoiminnan uudistaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2016 ja päättyy 31.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUKELLUSPALVELU STELLA MARIA

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2022103-8

Jakeluosoite: Härmätaipaleentie 24

Puhelinnumero: +358 40 5535600

Postinumero: 78710

Postitoimipaikka: VARKAUS

WWW-osoite: www.stellamaria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Onjukka Jorma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jorma.onjukka(at)pp.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5535600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Sukelluspalvelu Stella Marian liiketoimintaa uusille liiketoiminta-alueille ja tehdä tätä kautta uutta kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Härmätaipaleentie 24

Postinumero: 78710

Postitoimipaikka: VARKAUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen vaikutukset tukevat sukupuolinäkökulmaa. Sukellustoimiala on perinteisesti miesvaltainen ala, hankkeen kautta myös naisia kannustetaan sukellusalalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen vaikutukset tukevat sukupuolinäkökulmaa. Sukellustoimiala on perinteisesti miesvaltainen ala, hankkeen kautta myös naisia kannustetaan sukellusalalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
uudet laitteistot ovat ympäristöyställisempiä kuin nykyiset
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 0
uudet laitteistot ovat ympäristöyställisiä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 0
uudet laitteistot ovat ympäristöyställisiä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 0
Uudet laitteet kuluttavat vähemmän polttoainetta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Yritys monipuolistaa alueen palvelutarjontaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Sukellusjärjestelmän sijoitus konttiin vähentää ajoneuvoilla suoritettavaa työtä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Uudet laitteet ja laatujärjestelmän kautta työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy ja mahdollistaa terveenä työskentelyn
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 0
Laatujärjestelmien myötä kulttuuriympäristö osataan ottaa paremmin huomioon työssä
Ympäristöosaaminen 3 0
Laatujärjestelmien myötä ympäristö osaaminen osataan ottaa paremmin huomioon työssä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-