Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71885

Hankkeen nimi: Kouta Print -tehtaan perustaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.3.2016 ja päättyy 22.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOUTA PRINT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2748639-7

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: +358 505814470

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.koutamedia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Surma-Aho Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo(at)koutamedia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505814470

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kouta Print -tehtaan perustamisen tavoitteena on luoda viestintään liittyvä tehdas, joka valmistaa kylttejä, opasteita, suurkuvatulosteita ja 3D-mallinnoksia. Yhtiö keskittyy tuotteiden valmistamiseen, niiden myyntiin ja markkinointiin koti- ja ulkomaille. Liiketoiminnan päästyä vauhtiin yhtiö tulee työllistämään 5 kokoaikaista työntekijää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 944

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 944

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei merkitystä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Koneet käyttävät uusinta tekniikkaa ja lateksivärejä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Paikallinen tuotanto vähentää kuljettamista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Kaikki jätteet ovat joko kierrätettäviä ja lajiteltuja. Ongelmajätteet käsitellään keskitetysti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Moderni tuotantolaitos palvelee paikallisia tarpeita hyvin ja auttaa elinkeinojen kehityksessä Kainuun alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Syntyy innovaatioita
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Vähentää kuljetuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Liiketoiminta tuo työtä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkitystä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Liiketoiminta parantaa eri tahojen näkyvyyttä
Kulttuuriympäristö 3 0
Liiketoiminta modernisoi kaupunkikuvaa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-