Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71886

Hankkeen nimi: PapuCo esiselvitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.4.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HÄGGMAN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0503003-0

Jakeluosoite: Kauppakatu 16

Puhelinnumero: +358400244276

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: HAAPAJÄRVI

WWW-osoite: www.haggman.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Häggman Yrjö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: yrjo.haggman(at)haggman.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400244276

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Selvityshankkeessa määritellään kehitettävä kahvilakonsepti. Tuloksena saadaan tietoa hankkeen kannattavuudesta ja toteutettavuudesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 16

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: HAAPAJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kahvilaliiketoiminnalla on naisia työllistävä vaikutus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuotekehityshankkeen toteutettavuuden ja kannattavuuden selvittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Kehitettävän konseptin avulla pystytään vähentämään kahvilassa muodostuvaa elintarvikkeiden hävikkiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Sama kuin edellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Pienempi elintarvikkeiden hävikki.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Paikallisten työntekijöiden työllistäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Uuden konseptin toteutuessa ihmisillä mahdollisuus käyttää kahvilatuotteita kaikkina vuorokauden aikoina.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on neutraali kulttuurin suhteen
Kulttuuriympäristö 5 5
Kehittää uudenlaista kahvilakulttuuria
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke on ympäristöneutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

-