Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71888

Hankkeen nimi: Yrityksen kilpailukyvyn parantaminen ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2016 ja päättyy 23.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLIPALVELU HARTIKAINEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2073580-5

Jakeluosoite: Vepsänjoentie 1

Puhelinnumero: +35850 3211260

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kähkönen Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Pääsuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.kahkonen(at)metallipalvelu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35850 3211260

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on kehittää ja kasvattaa yrityksen ulkomaan vientiä. Tarkoitus myös päivittää yrityksen tuotteet, tuotetiedot ja markkinointimateriaali ulkomaiden vaatimuksia vastaaviksi. Tavoitteena kehittää myös yksi uusi tuote, jolla markkinoita sekä kotimaassa että ulkomailla. Tuloksena odotetaan yrityksen omien tuotteiden ulkomaan myynnin kasvua. Toimenpiteinä ovat ulkomaille järjestettäville messuille osallistuminen, internet-sivujen kehittäminen ja mainosmateriaalin kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 067

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 067

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Juuka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vepsänjoentie 1

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty yrityksessä ja on todettu että hankkeen myötä molempia sukupuolia voidaan työllistää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-Sukupuolinäkökulma on huomioitu yrityksen toimesta ja toiminnassa voidaan huomioida molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-