Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71890

Hankkeen nimi: Levitystelojen testipenkki

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.5.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BETAMET ROLLS OYINDUSTRIVALSAR AB

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0920954-8

Jakeluosoite: Teollisuustie 36

Puhelinnumero: +358 207551737

Postinumero: 45360

Postitoimipaikka: VALKEALA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suistio Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vtj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.suistio(at)betamet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405051965

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kasvattamiseksi ja laadun sekä tekemisen parantamiseksi Betamet Rolls on halukas investoimaan uuden levitystelojen testipenkin. Ohjelmistopuolen kokonaisuuden hinta on 39000 euroa ja lisäksi tähän päälle tulee mekaaninen osuus, joka on n. 40000 euroa. Testipenkin kokonaishinnaksi tulee tällöin 88800 euroa. Hankkeen vaikuttavuutena on liikevaihdon kasvattaminen, uusien työpaikkojen luominen kasvun myötä sekä viennin kasvattaminen Ruotsissa ja Norjassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 880

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 880

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 8 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 880

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 36

Postinumero: 45360

Postitoimipaikka: VALKEALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Vaikuttaa yrityksen jatkuvuuteen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Reklamaatiot vähenee. Vähentää selvittelyä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-