Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71896

Hankkeen nimi: Monitoimisorvin hankinta ja koneistuksen suunnitteluohjelman uusiminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.4.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: G-TRONIC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1911044-5

Jakeluosoite: Metsäraivio 16

Puhelinnumero: +358 442978506

Postinumero: 40520

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.g-tronic.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäntyharju Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.mantyharju(at)g-tronic.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442978506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

G-Tronic laajentaa toimintaansa hankkimalla monitoimisorvin ja uusimalla koneistuksen suunnitteluohjelmiston. Projektin yhteydessä hankitaan ISO9001 ja ISO14000 sertifiointi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 681

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 681

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Metsäraivio 8 ja 16

Postinumero: 40520

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevantti kysymys hankkeessa, konetta ja ohjelmistoa voi käyttää kuka tahansa tarvittavan koulutuksen saanut.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimitilat- tai laitteet eivät rajoita sen kummemmin miesten tai naisten palkkausta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Toiminnan tehostumisella on pieni positiivinen vaikutus energiatehokkuuteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Tarjoaman monipuolistuessa työn mielenkiintoisuus lisääntyy valmistuksen siirtyessä vähemmän sarjavalmistuksen kaltaiseen työhön.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
ISO14000 Sertifiointi parantaa yrityksen ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

G-Tronic Oy hankki käyttöönsä Mazak Integrex monitoimisorvin monipuolistamaan yrityksen tarjoamaa vahvistamaan yrityksen osaamista haastavampien osakokonaisuuksien toimittajana. Samassa yhteydessä työstönsuunnittelujärjestelmää päivitettiin ja yritys hankki ISO9001 ja ISO14001 sertifioinnit.