Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71899

Hankkeen nimi: MoRo – Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2267669-3

Jakeluosoite: Wolffintie 30

Puhelinnumero: 0207 663 300

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.vamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Reipas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.reipas(at)vamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207 663 421

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MoRo - Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke on Vaasan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteishanke. Sen tavoite on nostaa nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä madaltaa kynnystä uuden robottiteknologian käyttöönottoon. Tavoitteena on myös lisätä oppilaitoksien välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista ja kehittämistä yhdessä työelämän kanssa. Alla on lueteltuna hankkeen kolme päätavoitetta.

Tavoite 1: Oppilaitosten välisen yhteistyön syventäminen robotiikan alalla

Toimenpiteet 1: Hankkeessa luodaan yhteinen virtuaalinen verkko-oppimisympäristö, joka on samalla kouluttajien yhteinen materiaalipankki oppimateriaaleille, sekä itse oppimateriaalit koulutuksen toteuttamiseen. Verkkoalustaan tulee myös linkkipankki ym. hyödyllistä materiaalia. Tehdään opiskelijoiden kanssa yhteisiä oppilaitosvierailuja ja verkostoidutaan sekä muiden alan opiskelijoiden että elinkeinoelämän kanssa yhteisissä tilaisuuksissa.

Tulokset 1: Uudenlainen yhteistyöhön perustuva toimintamalli oppilaitosten kesken: oppilaitosten välinen opetuksen yhteistyö robotiikan alalla lisääntyy ja oppilaitosten vahvuusalueiden osaamista jaetaan oppilaitosten kesken, jolloin robotiikan opetus kaikissa oppilaitoksissa monipuolistuu. Virtuaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen integrointi oppilaitosten välillä kehittyy ja koulutussisältöjen taso nousee.

Tavoite 2: Nykyaikaisen robotiikan osaamistason nostaminen oppilaitoksissa

Toimenpiteet 2: Hankkeessa luodaan modernin robotiikan simulointiympäristö ja hankitaan vastaava kollaboratiivinen robotti. Luodaan vuorottelujärjestelmä robotin siirtämiseksi yhteistyöoppilaitosten välillä ja hyödynnetään yhteisiä oppimateriaaleja. Yhdessä kehitettävää simulointiympäristöä käytetään oppimisalustana, jossa tehdään ohjelmointiharjoituksia osittain fyysisesti, osittain virtuaalisesti sekä myös etänä tietoverkon yli.

Tulokset 2: Oppilaitoksissa osaamistaso modernin robotiikan alueella nousee ja opetusvälineistö pysyy ajantasaisena. Opiskelijat saavat ajantasaista opetusta ja ovat valmistuttuaan valmiimpia alati muuttuvassa työelämässä.

Tavoite 3: Modernin robottiteknologian käyttöönoton helpottaminen ja osaamistason nosto yrityksissä

Toimenpiteet 3: Järjestetään yhteistyössä paikkakunnittain alueen teollisuutta palvelevia seminaareja modernin robotiikan tiimoilta sekä markkinoidaan ja toteutetaan pilottihankkeita ja yritysyhteistyöprojekteja osana opetusta.

Tulokset 3: Uudenlainen yhteistyöhön perustuva toimintamalli yritysten kesken: yritykset voivat jatkossa hyödyntää oppimisympäristöä ja hankittua osaamista modernin robotiikan testausympäristönä ja henkilöstön koulutuksessa. Kynnys modernin robottiteknologian käyttöönottoon madaltuu. Opiskelijoilla on mahdollisuus verkottua ja tutustua elinkeinoelämän toimintatapoihin.

Hankkeen tuloksena siis syntyy kaksi uutta verkkoalustaa, robotiikan oppimisympäristö materiaali- ja linkkipankkeineen sekä robotiikan simulointiympäristö, ja uudenlainen yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa kaikkien osapuolten vahvuudet jaetaan muidenkin käyttöön. Tämän seurauksena oppilaitosten on helpompi vastata työelämän koko ajan monipuolistuviin koulutustarpeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat osallistuvat koulutus- ja tutkimusorganisaatiot sekä alueiden yritykset, joiden tavoitteena on modernin robottiteknologian käyttöönoton helpottaminen ja osaamistason nosto yrityksissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankkeen toteuttajaorganisaatioiden henkilökunta ja opiskelijat sekä alueiden elinkeinoelämän muut toimijat, jotka ovat kiinnostuneet modernista robottiteknologiasta, erityisesti palvelu- sekä sosiaali- ja terveyssektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 113 145

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 145

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 136

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 136

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa

Seutukunnat: Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan, Jakobstadsregionen, Loimaan, Turun, Salon, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Sydösterbottens kustregion, Vaasan, Kyrönmaan

Kunnat: Kustavi, Kaskinen, Ruovesi, Uusikaarlepyy, Mustasaari, Kristiinankaupunki, Pirkkala, Masku, Rusko, Orivesi, Lempäälä, Punkalaidun, Pyhäranta, Lieto, Tampere, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Pedersören kunta, Oripää, Kemiönsaari, Kangasala, Turku, Naantali, Somero, Valkeakoski, Pietarsaari, Vöyri, Virrat, Pöytyä, Sauvo, Koski Tl, Kruunupyy, Parkano, Mynämäki, Laihia, Vehmaa, Paimio, Nousiainen, Ikaalinen, Nokia, Vesilahti, Salo, Aura, Taivassalo, Urjala, Sastamala, Parainen, Kaarina, Luoto, Ylöjärvi, Vaasa, Loimaa, Raisio, Närpiö, Juupajoki, Laitila, Akaa, Uusikaupunki, Isokyrö, Marttila, Pälkäne, Maalahti, Kihniö, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Robotiikka on lähtökohtaisesti sukupuolineutraalia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Jokaista osallistujaa kohdellaan tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Robotiikka on lähtökohtaisesti sukupuolineutraalia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Uusimman teknologian käyttö vähentää luonnonvarojen tuhlaamista energiatehokkuudellaan ja paremmalla laadullaan (virheelliset tuotokset vähenevät).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Uusimman teknologian käyttö vähentää jätettä paremmalla laadullaan (virheelliset tuotokset vähenevät).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Modernin robottiteknologian käyttöönoton helpottaminen ja osaamistason nosto yrityksissä auttaa yrityksiä monipuolistamaan toimintaansa ilman isoja aineellisia investointeja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
IoT ja pilvipalvelut mahdollistavat uudenlaista palvelutoimintaa ja mahdollistaa yrityksille lisäarvon tuottamisen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Robotiikan käyttöönotto yrityksissä parantaa työhyvinvointia: yrityksissä on todettu, että sairaspoissaolot ovat vähentyneet, kun työn monotoninen kuormittavuus on vähentynt automaation ansiosta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Teollisuuden työt ovat perinteisesti olleet miesvaltaisia. Automaatiossa ja robotiikassa ei fyysisillä ominaisuuksilla ole merkitystä. Useissa yrityksissä alalle jopa toivotaan enemmän nimenomaan naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa oli tavoitteena nostaa nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä madaltaa kynnystä uuden robottiteknologian käyttöönottoon. Tavoitteena oli myös lisätä oppilaitoksten välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista ja kehittämistä yhdessä työelämän kanssa. Alla on lueteltuna hankkeen kolme päätavoitetta ja niiden toimenpiteiden tulokset tiivistettynä.

1. Oppilaitosten välisen yhteistyön syventäminen

Hankkeen aikana luotiin yhteinen oppimisympäristö ja oppimateriaalit koulutuksen toteuttamiseen. Hanketiimi toimi erittäin tiiviissä yhteistyössä ja avasimme omat opetusmateriaalimme yhteisen kehitystyön pohjaksi. Nämä opetusmateriaalit muodostivat pohjan kehittämällemme uudelle oppimisympäristölle (www.morohanke.fi). Viikottaiset palaverit verkossa ja tapaamiset eri kouluilla tiivistivät yhteistyötä. Lisäksi yhteiset koulutuspäivät olivat erittäin hyviä tilaisuuksia yhteistyön kehittämisessä. Hankkeen aikana saimme jaettua hyviä käytänteitä ja opimme yhdessä tekemällä. Hanke lähensi toimijoita ja yhteistyö jatkuu vielä hankkeen jälkeenkin.

2. Nykyaikaisen robotiikan osaamistason nostaminen oppilaitoksissa

Hankkeen ajaksi hankittiin täysin uutta teknologiaa edustava ns. yhteistyörobotti ABB YuMi olemassa olevien teollisuusrobottien lisäksi. Robottiin päästiin tutustumaan jokaisessa oppilaitoksessa vuorollaan. Ohjelmointiympäristöksi valittiin RobotStudio-etäohjelmointiympäristö. RobotStudio on ilmainen ohjelmisto oppilaitoksille ja sen avulla pystyy ohjelmoimaan/opiskelemaan robotiikkaa ilman fyysistä laitetta. Loimme useita harjoituksia ja esimerkkejä verkkoalustalle.

Jokaisessa oppilaitoksessa päästiin tutustumaan yhteistyörobotiikkaan ja etäohjelmointiympäristön käyttöön robotiikan opetuksessa. Hanke tehosti pysyvästi robotiikan opetusta ja saatiin luotua uusi simulointiympäristö RobotStudion avulla.

3. Modernin robottiteknologian käyttöönoton helpottaminen ja osaamistason nosto yrityksissä

Hankkeen aikana järjestettiin paikkakunnittain alueen teollisuutta palvelevia seminaareja modernin robotiikan tiimoilta ja toteutettiin pilottihankkeita osana opetusta. Lisäksi avoimelta verkkoalustalta löytyy ohjeita, harjoitustöitä ja linkkejä robotiikan opiskeluun.

Seminaarit olivat suosittuja ja esitykset laadukkaita. Yhteensä n. 600 henkilöä osallistui hankeen seminaareihin. Opiskelijatöinä toteutettiin kolmisenkymmentä pilottitestiä. Näiden avulla yrityksillä oli mahdollisuus tutustua robotiikkaan ja sen mahdollisuuksiin. Opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden toteuttaa oikeita projekteja teollisuusympäristössä.