Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71908

Hankkeen nimi: Maanalaisten suojatilojen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.4.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HEAT-IT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1030998-4

Jakeluosoite: Saumaajantie 2

Puhelinnumero: +358407025112

Postinumero: 96910

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.heat-it.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kilpeläinen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.kilpelainen(at)heat-it.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407025112

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Respetra -suojatilan laadun kehittäminen, tuotekehitys ja kansainvälistyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 650

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 650

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Saumaajantie 2

Postinumero: 96910

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tässä vaiheessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kontin sisällön osalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Muut tavoitteet

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Kaivosten henkilöstö
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Normaali alalla
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Normaali alalla
Kulttuuriympäristö 7 0
Kv kaivosten kanssa toiminta
Ympäristöosaaminen 5 0
Globaali toiminta yhtiöllä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Respetra suojatila - Projektin avulla on rakennettu ja testattu Respetra suojatila joka täyttää toiminnoiltaan, mitoiltaan ja kestävyydeltään kansainvälisten asiakkaiden vaatimukset. Eri markkina-alueilla on erilaisia vaatimuksia viranomaisten ja asiakkaiden taholta. Myöskin kuljetukset aiheuttavat omat vaatimuksensa ( meri; maakuljetukset ) mitat on hyvin tarkkaan määritelty. - Olemme onnistuneet rakentamaan Respetra suojatilan joka täyttää kuljetuksissa vaadittavat mitat ja ei tarvitse erikoiskuljetusta joten rahtikustannukset jäävät järkevälle tasolle. - Respetra suojatila on myöskin ns. vapaasti hengitettävä eli ei ole maskisuojatila. Suojatila on inhimillinen käyttää hätätilanteissa, tämä on valtava markkinointi etu kilpailijoihin verrattuna. - Suojatilan valmistus on dokumentoitu tarkasti niin rungon kuin siinä olevien laitteiden ja sähkötöiden osalta. - Kehitystyön aikana myöskin ilmanpuhdistinta on jatkokehitelty ja saatu aikaiseksi erittäin tehokas ja kompakti paketti. - Itsenäiselle ilmanpuhdistimelle on myöskin ollut suuri kysyntä asiakkailta niin Suomesta kuin Ruotsista, voitaisiinko sitä käyttää hyväksi myös kiinteissä suojatiloissa. Ensimmäiset testit on suoritettu ja todettu ilmanpuhdistimen toimivan suunnitellulla tavalla. Tällä on hyvät markkinanäkymät.