Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71909

Hankkeen nimi: Sorvauskeskus robottisoluineen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.4.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRO ESTORE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1625495-3

Jakeluosoite: Hopeatie 3

Puhelinnumero: +358 407311537

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.proestore.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Löytynoja Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.loytynoja(at)proestore.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407311537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys hankkii nykyaikaisen monitoimisorvin, joka vastaa markkinoiden tarpeeseen. Sorvauskeskus varustetaan robottisolulla, jotta päästään mahdollisimman tehokkaaseen ja kilpailukykyiseen valmistusmenetelmään. Robottisolu mahdollistaa 3-vuoro työskentelyn ja nopeat asetteen teot. Nopeat asetteen teot mahdollistavat lyhempien sarjojen valmistamisen joiden kysyntä markkinoilla kasvaa ja jatkuvasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 326 039

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 332 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 326 039

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hopeatie 3

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarpeellinen tässä hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
syntyvät työpaikat sopivat tasapuolisesti miehille ja naisille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
päätavoite on nykyaikaisen uuden teknologian käyttöönotto ja kannattavuuden parantaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 6
Tuonti suomeen vähenee, joten rahtiliikennettä vähemmän
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Metallilastut kierrätetään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Uudenlainen tuotanto alueella ja koko Suomessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Tuonti Euroopasta vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 6 6
syntyy naistyöpaikkoja
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-