Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71910

Hankkeen nimi: Maastohiihtosuksen hiontakone Tazzari rp 23 model2 Maastopyörät (6kpl) Fatbike 4kpl vuokraustoimintaa varten

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.4.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATTI CROSS-COUNTRY SKI SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1457971-1

Jakeluosoite: Opistontie 1

Puhelinnumero: +358400580060

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: vuokattiskiservice.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liljeroos Roni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: roni.liljeroos(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400580060

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

-Suksihuollon laadun parantaminen ja nopeammin toimivaa toimintaa (ei jonotusta)Uuden koneen hyödyt:-nopeampi työstää,parempi työstö jälki,kehittynyt runko jolla saadaan hiontakivet ajettua pienemmäksi eli ei hukkakiveä -Maastopyörä safarien ohjattu toiminta ja Fatbike uran tekeminen Vuokatin alueelle (Vuokatin urheiluopisto/Katinkulta)mukana myös Suomenlatu MTB opastamassa reittien tekemisessä -Yhden uuden työntekijän palkkaaminen kun Isä Jouko jää pois talkoo hommista niin yksin ei pärjää talvella/kesällä. (opettaa uusi työntekijä hiomaan suksia uudella koneella,suksihuolto-myyntityö ja vetämään fatbike retkiä talvella ja kesällä ulkomaalaisille,kotimaisille matkailijoille ja urheiluseuroille. -Muutto uuteen toimitilaan.Uuden tilan remontointi kesällä hionta kone ja pyörät

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opistontie 3

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei sovi naisille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei sovi naisille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei sovi naisille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-Suksihuollon laadun parantaminen ja nopeammin toimivaa toimintaa (ei jonotusta)Uuden koneen hyödyt:-nopeampi työstää,parempi työstö jälki,kehittynyt runko jolla saadaan hiontakivet ajettua pienemmäksi eli ei hukkakiveä -Maastopyörä safarien ohjattu toiminta ja Fatbike uran tekeminen Vuokatin alueelle (Vuokatin urheiluopisto/Katinkulta)mukana myös Suomenlatu MTB opastamassa reittien tekemisessä -Yhden uuden työntekijän palkkaaminen kun Isä Jouko jää pois talkoo hommista niin yksin ei pärjää talvella/kesällä. (opettaa uusi työntekijä hiomaan suksia uudella koneella,suksihuolto-myyntityö ja vetämään fatbike retkiä talvella ja kesällä ulkomaalaisille,kotimaisille matkailijoille ja urheiluseuroille. -Muutto uuteen toimitilaan.Uuden tilan remontointi kesällä hionta kone ja pyörät