Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71912

Hankkeen nimi: Matkailupalveluiden toiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.5.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MERI-LAPIN MATKAILU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2608990-4

Jakeluosoite: Pakkahuoneenkatu 1

Puhelinnumero: +358 400357420

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.visitmeri-lappi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikkola Teija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Myyntijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teija(at)visitsealapland.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400357420

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksen valmiuksia vastaanottaa, välittää, paketoida sekä tuottaa asiantuntijapalveluita matkailualalla niin digitaalisia palveluita kuin osaamista kehitttämällä. Näitä tavoitellaan erityisesti rekrytoimalla yrityksen kehittymisvaiheeseen projektihenkilöt , joilla on kokemusta matkailualalta. Tavoitteena on monipuolistaa yrityksen palvelukenttää, lisätä alueen matkailuyrityksille tarjoattavia palveluita ja lisätä liikevaihtoa sekä vahvistaa yrityksen taloutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 733

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 733

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pakkahuoneenkatu 1

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty, syntyvät paikat ovat naistyöpaikkoja
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikututusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Merkittävä vaikutus alueellisen matkailuelinkeinon kehittymiseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Syntyy paljon uusia tuotteita ja palveluita sekä hakijan että sen asiakasyrityksissä
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Matkailijoiden lisäys lisää myös julkisen liikenteen sekä liikenneyhtiöiden palveluita
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Lisää hyvinvointia tuottamalla tuloa ja työpaikkoja alueen yrityksille
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Matkailuala perinteisesti työllistää naisia, joista paikoista on pula
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Lisää myös kulttuuritietämystä alueella
Kulttuuriympäristö 7 7
Edesauttaa välillisesti kulttuuriympäristön ylläpitämisessä
Ympäristöosaaminen 1 1
Vähäinen vaikutus alan yrityksiin

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritykseen palkattiin matkailualan asiantuntijat, joiden osaamisen avulla digitaalisia prosesseja kehitettiin valmiiksi konsepteiksi hankkeen aikana. Prosessien avulla yritysten matkailupalvelut tuotteistettiin myyntiin. Henkilöstön yritys- ja alueosaaminen kasvoivat huomattavasti. Yritys tuotteisti omat palvelunsa asiantuntijapalveluiksi, joita alueen yritykset ja organisaatiot hyödyntävät yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Palvelumuotoilua, hinnoittelua ja jakelutieosaamista vahvistettiin asiantuntijapalveluiden avulla. Hankkeen aikana parannettiin yrityksen ja yhteistyökumppaneiden valmiuksia kansainvälisille markkinoille