Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71915

Hankkeen nimi: Tuotannon kehittäminen 2018

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MUOVIITALA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0994106-9

Jakeluosoite: Porasentie 911

Puhelinnumero: +358400199223

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

WWW-osoite: www.muoviitala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Viitala Tapio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)muoviitala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400199223

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusien tuotantolaitteiden sekä komponettien käsittelyyn hankittavia laitteistoja jolla kasvatetaan tuotantomääriä. Hanke lisää kokoonpanoon naistyöpaikkoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Porasentie 911

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Henkkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hankkeessa kokoonpano puolelle nais työpaikkoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Henkkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmasta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonvaroihin muutakuin muovi raaka-aineiden menekkiin. Muovista syntyvä jäte kierrätetään 100% jäte materiaali rouhitaan rakeiksi ja käytetään uudelleen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Tuotannosta tulivat muovi jätteiden 100% kierrättäminen vähentää jätettä. muovi jäte rouhitaan rakeiksi omissa tiloissa uudelleen tuotantoon muovi raaka-ainee jatkeeksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Kaiki materiaalit ja jätteet kierrätetään. Muovista syntyvä jäte kierrätetään 100% Jäte materiaali rouhitaan rakeiksi ja käytetään uudelleen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Tavoitteena uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Tuotantomäärien lisäännyttyä tuotteiden liikuttaminen isommissa erissä logistiikalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Uudet työpaikat ja liiketoiminnan kasvu.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Mahdollistaa naisten työllistämisen alalla tuotantoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuotannon kehittäminen 2018 Palvelemaan yrityksen tehokkuutta tuotannossa sekä niin ruiskuvalu tekniikassa kuin komponenttien kasauksessa.