Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71943

Hankkeen nimi: Digilogi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.5.2016 ja päättyy 11.5.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SPEYS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2745223-4

Jakeluosoite: Kahvikuja 8

Puhelinnumero: +358 400 689990

Postinumero: 67600

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.speys.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sorvisto Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.sorvisto(at)speys.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 689990

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittää ja toteuttaa digitaalinen logistiikan ohjauskeskus, sisältää ohjelmisto- ja palveluratkaisut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 991

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 991

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tervahovintie 2-4

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolijakauma on asiantuntijaosaamisessa verrattain tasainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
on arvioitu että molemmista sukupuolista löytyy hankkeessa tarvittavaa asiantuntijaosaamista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asiantuntijaosaaminen ratkaisee, ohjelmointi- ja ohjaustyössä ei sukupuolieroja

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Reittioptimointi ja tyhjien kilometrien minimointi vähentävät polttoaineen käyttöä merkittävästi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Speys Oy on onnistunut kehittämään avoimiin rajapintoihin ja pilvipalveluihin perustuvan digitaalisen teknologia-alustan, joka soveltuu kaikenkokoisten yritysten tilaus-toimitusprosessien hallintaan. Järjestelmä automatisoi logistiikan manuaalisia vaiheita samalla pienentäen yritysten muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia lisäten ratkaisuja ja palvelua käyttävien yritysten kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Speys Oy:n kehittämä teknologia mahdollistaa riippumattomuuden teknologioista ja palveluntarjoajista, läpinäkyvyyden logistiikan hinnoitteluun ja kustannuksiin sekä reaaliaikaisuuden yritysten koko logistiikan seurannasta. Reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys mahdollistavat osaltaan myös paremman suunnnittelun, mikä pienentää yrityksen ympäristövaikutuksia sekä pienentää kasvihuonepäästöjä. Data analytiikan avulla Speys Oy:n järjestelmä mahdollistaa tarvittaessa myös kuljetuskohtaisen päästöraportoinnin.