Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71945

Hankkeen nimi: Investointihanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.6.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VIDEOFLAME OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2587927-7

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358 414411141

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lieskala Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.lieskala(at)videoflame.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 414411141

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys investoi uuteen teknologiaan, jolloin saadaan teknologiaharppaus ja siten kilpailukyky pidettyä hyvällä tasolla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 11 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 370

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 370

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matti Lieskala on tehnyt toimintaympäristöanalyysin ja todennut, että molempien sukupuolten on mahdollista työskennellä yrityksessä myös investointien tekemisen jälkeen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa ja investointien jälkeenkin on mahdollista molempien sukupuolten työskennellä yrityksessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehdä teknologiaharppaus ja siten parantaa yrityksen kilpailukykyä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei Vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Yrityksessä ei synny jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Yritys käyttää normaalia verkkovirtaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Uusi teknologia tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tuottaa entistä parempilaatuisia videotallenteita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Uusi teknologia mahdollistaa nykyistä paremmat mahdollisuudet tuottaa videokuvamateriaalia yritysten käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investoinnissa hankittiin 4K -resoluution kamera ja oheislaitteita,